Bedrag

Dit zijn de bedragen van de aanmoedigingspremie voor opleidingskrediet in de privésector.

U werkte in het jaar voor uw onderbreking

U werkt tijdens uw onderbreking

Bruto maandelijkse premie in euro (bedrag sinds 1 september 2021)

Netto maandelijkse premie in euro (bedrag sinds 1 september 2021)

minimaal 75%

0%

589,48

524,64

minimaal 75%

50%

312,24

277,89

minimaal 50%

0%

312,24

277,89

tussen 20 en 50%

0%

175,03

155,78

minimaal 75% (en bij start van onderbreking 100%)

80%

175,03

155,78

* (Laatste aanpassing aan het indexcijfer:
1 september 2021).

Extra premie voor alleenstaanden

46,11 euro extra

Als alleenwonende krijgt u maandelijks 46,11 euro netto (of 51,81 euro bruto) boven op de aanmoedigingspremie ongeacht het onderbrekingspercentage. U bent alleenwonende als u:

  • ofwel alleen woont
  • ofwel samenwoont met minstens 1 kind dat recht geeft op kinderbijslag.
    Als u bijvoorbeeld 4 inwonende kinderen hebt, van wie er 3 werken en 1 nog ten laste is, dan kunt u de verhoging als alleenwonende krijgen.

Als u recht hebt op de verhoogde premie, duidt u op het (online of papieren) aanvraagformulier aan dat u alleenwonende (met kinderen) bent.

Uitbetaling

Maandelijkse uitbetaling

De aanmoedigingspremie wordt uitbetaald rond de 15de van de maand die volgt op de maand waarop de premie betrekking heeft.

Loopt uw onderbreking al een tijdje op het moment van de goedkeuring? Dan krijgt u meteen ook de voorgaande maanden uitbetaald.

Gestort op uw rekening

De premie wordt gestort op het rekeningnummer dat u vermeldt op uw aanvraagformulier. Het is dus belangrijk het correcte rekeningnummer door te geven

Verandert uw rekeningnummer? Geef het nieuwe dan zo snel mogelijk door. Doe dat uitsluitend via het formulier ‘Wijziging rekeningnummer’ (PDF bestand opent in nieuw venster).

Duur

De duur van het opleidingskrediet komt overeen met het tijdskrediet met motief opleiding dat u bij de RVA opneemt. Als u bij de RVA bijvoorbeeld 3 jaar tijdskrediet met motief opleiding kunt opnemen, komt u ook in aanmerking om 3 jaar het Vlaams opleidingskrediet te krijgen.

Veelgestelde vragen


Aanmoedigingspremie opleidingskrediet (privésector)