Bent u vóór 1 september 2019 aan uw huidige opleiding begonnen en voldoet die opleiding niet aan de nieuwe, hieronder opgenoemde voorwaarden? Dan valt u nog onder de oude regelgeving.

Lees meer over de oude regelgeving.

Voorwaarden

Onderbrekingsuitkering RVA

De Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling (RVA) keurde een onderbrekingsuitkering goed in het kader van tijdskrediet met motief opleiding. Dat betekent concreet dat de opleiding die u volgt, aan de RVA-voorwaarden moet voldoen (onder meer 360 uren of 27 studiepunten op jaarbasis).

Type opleiding

De opleiding die u volgt, moet:

  • arbeidsmarktgericht zijn. Dat betekent concreet dat de opleiding in aanmerking moet komen voor het Vlaams opleidingsverlof (VOV) (lees meer over het beoordelingssysteem (PDF bestand opent in nieuw venster)waarmee de opleidingen worden geëvalueerd).
  • voldoen aan 1 van de volgende 3 voorwaarden:
    • de opleiding is onderwijs- of beroepskwalificerend
    • de opleiding leidt tot een knelpuntberoep
    • de opleiding past in een ondernemerschapstraject.

Concreet

Om in aanmerking te komen voor het Vlaams opleidingskrediet, moet de opleiding

Persoonlijk ontwikkelplan

Als aan geen van de hierboven opgenoemde voorwaarden is voldaan, kunt u mogelijk toch een aanmoedigingspremie krijgen als de opleiding die u volgt, opgenomen is in uw persoonlijke ontwikkelplan ((opent in nieuw venster)) (POP) in het kader van loopbaanbegeleiding.

Overgangsmaatregel

Als de erkenning van een bepaalde opleiding is stopgezet en dus niet meer in de databank voorkomt, geldt de onderstaande overgangsmaatregel.

Een werknemer die het voorgaande schooljaar een opleiding volgde en hiervoor gebruikmaakte van Vlaams opleidingskrediet, kan diezelfde opleiding het volgende schooljaar voortzetten en daarvoor gebruikmaken van Vlaams opleidingskrediet, ook al is die opleiding op dat moment niet meer geregistreerd in de opleidingsdatabank.

Scholingsgraad

Wanneer komt u niet in aanmerking?

U komt niet in aanmerking voor de aanmoedigingspremie opleidingskrediet als u:

Hoe aanvragen?

U kunt maar een aanvraag voor een aanmoedigingspremie opleidingskrediet aanvragen voor dezelfde periode als de periode die u is toegekend door de RVA (met of zonder uitkeringen). De premie kan alleen toegekend worden voor de periode met uitkering van de RVA.

Als u na het indienen van uw aanwezigheidsattest bij de RVA een nieuwe beslissingsbrief c62 ontvangt, van de RVA mag u de dienst Aanmoedigingspremies een kopie bezorgen. Zo kan de aanmoedigingspremie dan worden verlengd.

Veelgestelde vragen


Aanmoedigingspremie opleidingskrediet (privésector)