Bedrag

In deze tabel leest u hoeveel uw aanmoedigingspremie bedraagt voor zorgkrediet in de privésector:

U werkte in het jaar voor uw onderbrekingU werkt tijdens uw onderbrekingBruto maandelijkse premie in euro (bedrag sinds 1 maart 2020)Netto maandelijkse premie in euro (bedrag sinds 1 maart 2020)
Minimaal 75%0%205,92183,27
50%137,28122,18
Minimaal 50%0%137,28122,18
Tussen 20 en 50%0%68,6461,09
Minimaal 75% (en bij start van onderbreking 100%)80%68,6461,09 (Alleen bij thematisch verlof. Bij 1/5 onderbreking via tijdskrediet krijgt u geen premie.)
Minimaal 75% (en bij start van onderbreking 100%)90%34,32 (vanaf 1/9/2020)

30,54 (vanaf 1/9/2020)

De aanmoedigingspremies zijn gekoppeld aan het indexcijfer (laatste aanpassing op 1 maart 2020).

Opgelet: u komt niet in aanmerking als u het ouderschapsverlof opneemt in weken in plaats van maanden (mogelijk sinds juni 2019)

Verhoogde premie voor alleenwonenden

45,20 euro extra

Als alleenwonende krijgt u maandelijks 45,20 euro netto (of 50,79 euro bruto) boven op de aanmoedigingspremie ongeacht het onderbrekingspercentage. U bent alleenwonende als u:

  • ofwel alleen woont
  • ofwel samenwoont met minstens 1 kind dat recht geeft op kinderbijslag.
    Als u bijvoorbeeld 4 inwonende kinderen hebt, van wie er 3 werken en 1 nog ten laste is, dan kunt u de verhoging als alleenwonende krijgen.

Hoe aanvragen?

Hoe vraagt u de verhoogde premie voor alleenstaanden aan?

  • U dient een schriftelijke aanvraag in, per brief of e-mail, samen met een attest van gezinssamenstelling van het gemeentehuis.
  • Bij de online aanvraag is dat attest niet nodig. Geef bij uw aanvraag wel expliciet aan dat u de verhoogde premie wilt ontvangen.

Uitbetaling

Maandelijkse uitbetaling

De aanmoedigingspremie wordt uitbetaald rond de 15de van de maand die volgt op de maand waarop de premie betrekking heeft.
Loopt uw onderbreking al een tijdje op het moment van de goedkeuring? Dan krijgt u meteen ook de voorgaande maanden uitbetaald.

Gestort op uw rekening

De premie wordt gestort op het rekeningnummer dat u vermeldt op uw aanvraagformulier. Het is dus belangrijk het correcte rekeningnummer door te geven.
Verandert uw rekeningnummer? Geef het nieuwe dan zo snel mogelijk door via het formulier ‘Wijziging rekeningnummer’.