Goedkeuring onderbrekingsuitkering

Om in aanmerking te komen voor deze specifieke aanmoedigingspremie in het kader van zorgkrediet (privésector), moet u al een goedkeuring van een onderbrekingsuitkering van de RVA gekregen hebben. U krijgt die goedkeuring via de beslissingsbrief C62.

De Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling (RVA) moet dus al uw onderbrekingsuitkering goedgekeurd hebben voor:

Wanneer komt u niet in aanmerking?

U komt niet in aanmerking voor de aanmoedigingspremie in het kader van zorgkrediet als u:

  • in de privésector kiest voor het tijdskrediet eindeloopbaan van de RVA (de landingsbaan)
  • in plaats van voltijds of halftijds tijdskrediet maar 1/5 tijdskrediet opneemt (wel mogelijk bij 1/5 thematisch verlof)
  • het ouderschapsverlof of medische bijstand opneemt in weken in plaats van in maanden (is mogelijk bij de RVA sinds juni 2019)
  • tijdskrediet opneemt in het kader van een opleiding.

Aanvraagtermijn

De aanmoedigingspremie wordt maar toegekend met een terugwerkende kracht van hoogstens 6 maanden, voorafgaand aan de maand waarin de volledige aanvraag de dienst bereikt.

Lees hier hoe u de aanmoedigingspremie aanvraagt.

Voor wie een periode van mantelzorgverlof opneemt (of opnam) die begon tussen 1 september en 31 december 2020, kan de aanmoedigingspremie toegekend worden met een terugwerkende kracht van 9 in plaats van 6 maanden.

Veelgestelde vragen