Belastingaangifte van uw aanmoedigingspremie

Aangifteformulier

Vul de bedragen van de aanmoedigingspremie in op uw belastingaangifteformulier bij de vervangingsinkomens:

  • de brutobedragen onder code 271
  • de bedrijfsvoorheffing onder code 286

Wanneer doet u de aangifte van uw aanmoedigingspremie?

Geef uw aanmoedigingspremie aan bij de belastingen in het jaar dat volgt op het jaar waarin u de premie kreeg.

Bijvoorbeeld:

Ontving u eind januari 2020 het bedrag van de aanmoedigingspremie voor de maanden oktober, november en december van 2019? Dan moet u dat bedrag pas aangeven in 2021, bij de belastingaangifte van de inkomsten van 2020.

Attest

Wilt u een attest of overzicht van de aanmoedigingspremies die u hebt ontvangen? Mail naar aanmoedigingspremie@vlaanderen.be. Vermeld uw naam en dossiernummer.