Werknemer vraagt de aanmoedigingspremie aan

U moet als werknemer de aanmoedigingspremie zelf aanvragen. Dat betekent dat uw werkgever niet verantwoordelijk is als de premie niet op tijd werd aangevraagd.

Wanneer vraagt u de premie aan?

Eerste aanvraag

Wanneer u de aanmoedigingspremie moet aanvragen, hangt af van de sector waarin u werkt:

 • socialprofitsector: vraag de premie aan (volledig ingevuld aanvraagformulier) binnen de 6 maanden na de start van uw tijdskrediet of thematisch verlof
 • privésector: geen strikte deadline.
  • Maar: de aanmoedigingspremie wordt maar toegekend met een terugwerkende kracht van hoogstens 6 maanden. Deze kan ingaan van zodra de volledige aanvraag de dienst bereikt.
  • Bijvoorbeeld: Liep uw tijdskrediet al 8 maanden op het moment van uw aanvraag? Dan krijgt u de aanmoedigingspremie niet voor de eerste 2 maanden.

Nieuwe aanvraag

Vraag de aanmoedigingspremie opnieuw aan als u bij de Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling (RVA) een verlenging of aanpassing van uw tijdskrediet of thematisch verlof aanvraagt.

Online aanvragen: snel en efficiënt

Voordelen

Uw aanmoedigingspremie online aanvragen heeft alleen voordelen:

 • u krijgt meteen een ontvangstbevestiging
 • uw dossier wordt binnen de 4 weken behandeld
 • u ontvangt het geld sneller
 • info en documenten die het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) al heeft, hoeft u niet opnieuw in te geven
 • Indien u de goedkeuring van de RVA via eBox ontvangt, wacht u nog 2 dagen vooraleer de online aanvraag aanmoedigingspremie in te dienen.

Aanmoedigingspremie ‘zorgkrediet’

Alleen de aanmoedigingspremie ‘zorgkrediet’ op basis van een thematisch verlof (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand, palliatief verlof) kan online aangevraagd worden. Zowel door werknemers van de privésector als van de socialprofitsector.

Online aanvraag voorbereiden

Wilt u uw aanmoedigingspremie online aanvragen? Houd dan de volgende gegevens en documenten bij de hand:

 • de beslissingsbrief C62 van de RVA, waarin staat dat de RVA uw tijdskrediet of thematisch verlof met onderbrekingsuitkering goedkeurt
 • een elektronische identiteitskaart (eID) met een kaartlezer en pincode of een federaal token
 • uw rekeningnummer
 • de precieze periode van uw onderbreking
 • het adres van de onderneming waar u werkt, meer bepaald de effectieve plaats van tewerkstelling (uw standplaats)
 • het aantal uren dat u volgens uw arbeidscontract werkt. Concreet is dat het laagste aantal contractuele uren dat u hebt gewerkt in de 12 maanden voorafgaand aan de onderbreking.
 • het aantal uren dat u tijdens uw onderbreking werkt

Uw aanvraag indienen

Volg het onderstaande stappenplan om uw online aanvraag snel en gemakkelijk in te dienen.

 • Stap 1

  Meld u aan met uw eID of federaal token in het online aanvraagformulier (opent in nieuw venster).

  Op woensdag 23 oktober 2019 is het vanaf 9.30 uur enkele uren lang niet mogelijk de aanmoedigingspremie online aan te vragen.

 • Stap 2

  Nadat u aangemeld bent, komt u terecht op de beginpagina van het online aanvraagformulier

  • Duid eerst de sector aan waarin u werkt. U hebt de keuze uit 2 sectoren:
   • privésector
   • socialprofitsector
    • Weet u niet in welke sector u werkt? Neem dan contact op met uw personeelsdienst
   • Selecteer uw premie
    • Op de beslissingsbrief C62 van de RVA staat welke premie u kunt aanvragen (ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatief verlof)
   • Druk op de knop ‘Ga verder’
 • Stap 3

  Vul uw persoonsgegevens in

  • Klik op de rubriek ‘Persoonsgegevens aanvrager’
   • Uw persoonsgegevens worden opgehaald uit het Rijksregister
   • Zijn er gegevens die niet kloppen? Dan kunt u die hier aanpassen
    • Opgelet: de aanpassingen die u hier maakt, hebben geen effect op de informatie die opgeslagen is in het Rijksregister. Als u de informatie in het Rijksregister wilt laten wijzigen, kunt u het best contact opnemen met uw gemeente
   • De velden met een sterretje (*) moet u altijd invullen
   • Woont u alleen? Of bent u alleenstaande ouder? Duid dat dan aan in de rubriek ‘Gezinssamenstelling aanvrager’.
    • Het attest van gezinssamenstelling wordt automatisch opgehaald bij het Rijksregister

  U wordt als alleenstaande ouder beschouwd als u:

  • ofwel alleen woont (dus zonder volwassen partner, echtgenoot of echtgenote, ouder,...) met uw kind dat recht geeft op kinderbijslag of met uw kinderen die allemaal recht geven op kinderbijslag.
  • ofwel helemaal alleen woont (dus zonder volwassen partner, echtgenoot of echtgenote, ouder,...) en als u minstens 1 kind hebt dat recht geeft op kinderbijslag, dat niet bij u inwoont (het woont bijv. bij uw ex-partner).
 • Stap 4

  Vul uw de info in over de onderbreking die u neemt

  • Klik op de rubriek ‘Onderbrekingsgegevens aanvrager’
  • Vul hier de gevraagde gegevens in, voor een periode van maximaal 2 jaar
   • Opgelet: baseer u op de uren die in uw arbeidscontract staan. Bij vragen neemt u contact op met uw personeelsdienst
   • De velden met een sterretje (*) moet u altijd invullen
  • Het bewijs van uw tijdskrediet of thematisch verlof wordt automatisch opgehaald bij de RVA
 • Stap 5

  Vul uw tewerkstellingsgegevens in

  • Klik op de rubriek ‘Tewerkstellingsgegevens aanvrager’
  • Vul er de gevraagde gegevens in
   • Opgelet: de ‘effectieve plaats van de tewerkstelling’ is de plaats waar u effectief werkt. Dat kan de hoofdzetel zijn van uw bedrijf of een vestiging. Bij vragen neemt u contact op met uw personeelsdienst
   • De velden met een sterretje (*) moet u verplicht invullen
 • Stap 6
  • Beantwoord de volgende vragen over uw arbeidscontract:
  • Met welk arbeidscontract was u tewerkgesteld in de onderneming/instelling in de 12 maanden vóór de start van de onderbreking (uren per week)? Hebt u in deze periode meerdere contracten gehad, hou dan rekening met het contract met de minste uren.
   • Vul hier het aantal uren in dat in uw arbeidscontract staat. U hoeft geen rekening te houden met onderbrekingen die worden gelijkgesteld met dienstactiviteit (loopbaanonderbreking, verlof voor verminderde prestaties ...)
  • Hoeveel bedraagt de voltijdse arbeidsregeling binnen uw organisatie (uren per week)?
   • Vul hier het aantal uren in dat in uw onderneming als voltijds wordt beschouwd
  • Met welk arbeidscontract bent u tewerkgesteld in de onderneming/instelling na de start van de onderbreking (uren per week)?
   • Vul hier het aantal uren in dat u nog effectief werkt sinds de start van uw tijdskrediet/loopbaanonderbreking
  • Hoeveel bedraagt de voltijdse arbeidsregeling binnen uw organisatie (uren per week)?
   • Vul hier opnieuw het aantal uren in dat in uw onderneming als voltijds wordt beschouwd
  • Vink aan:
   • dat u verklaart dat de ingevulde gegevens correct zijn
   • dat het Departement Werk en Sociale Economie de echtheid ervan mag nagaan
   • dat u elke wijziging in uw persoonlijke situatie onmiddellijk zult meedelen
 • Stap 7

  Klik op de knop ‘Indienen’ om uw aanvraag te versturen. U ontvangt een bevestigingsmail.

  Wilt u de aanvraag afdrukken of annuleren? Klik dan op de knoppen die daarvoor zijn voorzien. Na het indienen ontvangt u een automatische ontvangstbevestiging via email.

 • Stap 8

  Als uw aanvraag is verwerkt, krijgt u een bericht via e-mail. Ook als uw dossier onvolledig is of als uw aanvraag is afgewezen, ontvangt u een e-mail.

  Dat kan door te mailen naar aanmoedigingspremie@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie). Vermeld duidelijk uw dossiernummer, uw dossierbehandelaar en de sector waarin u werkt.

  • Is uw aanvraag geweigerd wegens te laat ingediend?
   • Als u kunt bewijzen dat u de volledigeaanvraag (ingevuld aanvraagformulier en de nodige bijlagen) binnen de vastgelegde termijn verstuurd heeft, kan de weigering herzien worden. Een aangetekende zending volstaat als bewijs.

Problemen bij het aanmelden

Lukt het niet om aan te melden met uw eID of federaal token?

 • neem dan contact op met de helpdesk via het gratis nummer 1700 van de Vlaamse infolijn
 • of zoek zelf naar een oplossing op 1 van de volgende websites:
  • de website van Fedict (de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie)
  • veelgestelde vragen eID Belgium
  • info over federaal token (opent in nieuw venster)
  • procedure website(s) toevoegen en/of verwijderen bij 'beveiligde internetsites’
  • helpdesk en online contactformulier voor technische vragen rond de eID bij Fedict

Schriftelijke aanvraag

Een online aanvraag gaat sneller: uw aanvraag wordt binnen de 4 weken beoordeeld.

Uw aanvraag indienen

 • Stap 1

  Kies het aanvraagformulier voor uw sector.

  Weet u niet in welke sector u werkt? Neem dan contact op met uw personeelsdienst.

 • Stap 2

  U vult deel A in, uw werkgever deel B.

  Neemt u tijdskrediet om een opleiding te volgen? Laat deel C dan invullen door de onderwijsinstelling waar u de opleiding volgt.

  In het geval van een aanmoedigingspremie opleidingskrediet doet u de aanvraag

  • per module,
  • voor maximaal 1 schooljaar/academiejaar (u hebt wel een totaal tegoed van 2 jaar)
 • Stap 3

  Voeg een kopie van de beslissingsbrief C62 van de RVA.

 • Stap 4

  Naargelang van de sector en de aard van het thematisch verlof of het tijdskrediet voegt u de volgende bijlagen toe:

  • een attest van anciënniteit. Als u geen verklaring van uw vorige werkgever kunt krijgen, bezorgt u een loopbaanoverzicht van de Federale Pensioendienst.
  • een attest van gezinssamenstelling: enkel als u alleen woont, eventueel samen met kinderen van wie minstens 1 ten laste, en u een verhoogde premie als alleenstaande wilt aanvragen.
  • in het geval van een aanmoedigingspremie opleidingskrediet: als de gevolgde opleiding opgenomen is in het persoonlijke ontwikkelingsplan in het kader van loopbaanbegeleiding, voegt u het ingevulde 'attest opleiding in het kader van het persoonlijk ontwikkelingsplan (PDF bestand opent in nieuw venster)' toe.
 • Stap 5

  Het aanvraagformulier moet ondertekend worden door:

  • uzelf
  • uw werkgever.

  Volgt u een opleiding? Dan moet uw onderwijsinstelling het formulier ook ondertekenen.

 • Stap 6

  Stuur het aanvraagformulier, de kopie van de beslissingsbrief C62 en de vereiste bijlagen op:

  • per post:
   Departement Werk & Sociale Economie
   Aanmoedigingspremies
   Koning Albert II- laan 35, bus 20
   1030 Brussel
  • Een aangetekende brief is niet verplicht, maar bij betwisting is een aangetekende zending wel een formeel bewijs van indiening. U kunt het best ook een kopie nemen van alle opgestuurde documenten.
  • via e-mail: aanmoedigingspremie@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
 • Stap 7

  Als uw aanvraag is verwerkt, krijgt u een bericht via brief of e-mail. Ook als uw dossier onvolledig is of als uw aanvraag is afgewezen, ontvangt u een bericht.

  • Kreeg u binnen de 2 maanden geen bericht?
  • Moet u ontbrekende documenten opsturen?
  • Is uw aanvraag geweigerd wegens te laat ingediend?
   • Als u kunt bewijzen dat u de volledige aanvraag (ingevuld aanvraagformulier en de nodige bijlagen) binnen de vastgelegde termijn verstuurd heeft, kan de weigering herzien worden. Een aangetekende zending volstaat als bewijs.