U bent als werknemer zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van uw aanmoedigingspremie. Dat houdt in dat, als u de aanvraag aan uw werkgever overlaat, die werkgever niet verantwoordelijk is als de premie niet op tijd is aangevraagd.

Wanneer vraagt u de premie aan?

Eerste aanvraag

Wanneer u de aanmoedigingspremie moet aanvragen, hangt af van de sector waarin u werkt.

Socialprofitsector

vraag de premie aan (volledig ingevuld aanvraagformulier binnen de 6 maanden na de start van uw tijdskrediet of thematisch verlof.

Privésector

Een strikte deadline is er niet. Maar de aanmoedigingspremie wordt maar toegekend met een terugwerkende kracht van hoogstens 6 maanden, voorafgaand aan de maand waarin de volledige aanvraag de dienst bereikt.
Bijvoorbeeld: liep uw tijdskrediet al 8 maanden op het moment dat uw volledige aanvraag de dienst bereikte? Dan krijgt u de aanmoedigingspremie niet voor de eerste 2 maanden.

Verlenging/hernieuwing

Als u bij de Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling (RVA) een verlenging of een aanpassing (bijv. halftijds in plaats van 4/5) van uw tijdskrediet of uw thematisch verlof aanvraagt, moet u ook een nieuwe aanmoedigingspremie aanvragen.

Online aanvragen

Alleen voor zorgkrediet

Let op, u kunt uw aanvraag alleen maar online doen als u uw aanmoedigingspremie ‘zorgkrediet’ aanvraagt in het kader van een thematisch verlof (na goedkeuring van RVA). Als u een aanmoedigingspremie zorgkrediet aanvraagt op basis van een RVA-tijdskrediet, kunt u uw aanvraag alleen op papier doen. Dat geldt zowel voor werknemers van de privésector als van de socialprofitsector.

Voordelen

Als u uw aanmoedigingspremie online kunt aanvragen, doet u er goed aan dat online te doen, want dat heeft heeft alleen voordelen:

 • u krijgt meteen een ontvangstbevestiging
 • uw dossier wordt binnen de 4 weken behandeld
 • u ontvangt het geld sneller
 • informatie en documenten die het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) al heeft, hoeft u niet opnieuw in te geven.

Corona

Als gevolg van de coronamaatregelen kunt u de aanmoedigingspremie bij opname van ouderschapverlof, medische bijstand en palliatief verlof het beste via het online formulier aanvragen. Als dat niet mogelijk is, mailt u uw aanvraag (of eventuele extra informatie) naar aanmoedigingspremie@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie). De verwerking van aanvragen die ons via de gewone post bereiken, zal een aanzienlijke vertraging oplopen.

Bereid uw online aanvraag voor

Wilt u uw aanmoedigingspremie online aanvragen? Houd dan de volgende gegevens en documenten bij de hand:

 • de beslissingsbrief C62 van de RVA, waarin staat dat de RVA uw tijdskrediet of uw thematisch verlof (niet in het geval van mantelzorgverlof) met onderbrekingsuitkering goedkeurt
 • een elektronische identiteitskaart (eID) met een kaartlezer en pincode of een federaal token
 • uw rekeningnummer
 • de precieze periode van uw onderbreking
 • het adres van de onderneming waar u werkt, meer bepaald de effectieve plaats van tewerkstelling (uw standplaats)
 • het aantal uren dat u volgens uw arbeidscontract werkt. Concreet is dat het laagste aantal contractuele uren dat u hebt gewerkt in de 12 maanden voorafgaand aan de onderbreking.
 • het aantal uren dat u tijdens uw onderbreking werkt

Uw aanvraag indienen

Volg het onderstaande stappenplan om uw online aanvraag snel en gemakkelijk in te dienen.

In het geval dat u de goedkeuring van de RVA via eBox ontvangt, wacht dan 2 dagen voordat u de online aanvraag voor uw aanmoedigingspremie indient.

 • Stap 1
 • Stap 2

  Nadat u aangemeld bent, komt u terecht op de beginpagina van het online aanvraagformulier

  • Duid eerst de sector aan waarin u werkt. U hebt de keuze:
   • privésector
   • socialprofitsector
    • Weet u niet in welke sector u werkt? Neem dan contact op met uw personeelsdienst
  • Selecteer uw specifieke premie
  • Op de beslissingsbrief C62 van de RVA staat vermeld welke premie u kunt aanvragen (ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatief verlof)
  • Druk op de knop ‘Ga verder’
 • Stap 3

  Vul uw persoonsgegevens in.

  • Klik op de rubriek ‘Persoonsgegevens aanvrager’.
   • Uw persoonsgegevens worden opgehaald uit het Rijksregister.
   • Zijn er gegevens die niet kloppen? Dan kunt u die hier aanpassen.
    Let op: de aanpassingen die u hier maakt, hebben geen effect op de informatie die opgeslagen is in het Rijksregister. Als u de informatie in het Rijksregister wilt laten wijzigen, kunt u het best contact opnemen met uw gemeente.
   • De velden met een sterretje (*) moet u altijd invullen.
   • Woont u alleen? Of bent u alleenstaande ouder? Duid dat dan aan in de rubriek ‘Gezinssamenstelling aanvrager’.
    Het attest van gezinssamenstelling wordt automatisch opgehaald bij het Rijksregister

  U wordt als alleenstaande ouder beschouwd als u:

  • ofwel alleen woont (dus zonder volwassen partner, echtgenoot of echtgenote, ouder,...) met uw kind dat recht geeft op kinderbijslag of met uw kinderen die allemaal recht geven op kinderbijslag.
  • ofwel helemaal alleen woont (dus zonder volwassen partner, echtgenoot of echtgenote, ouder,...) en als u minstens 1 kind hebt dat recht geeft op kinderbijslag, dat niet bij u inwoont (het woont bijv. bij uw ex-partner).
 • Stap 4

  Vul de informatie in over de onderbreking die u neemt.

  • Klik op de rubriek ‘Onderbrekingsgegevens aanvrager’
  • Vul hier de gevraagde gegevens in, voor een periode van maximaal 2 jaar.
   Opgelet: baseer u op de uren die in uw arbeidscontract staan. Bij vragen neemt u contact op met uw personeelsdienst.
   De velden met een sterretje (*) moet u altijd invullen
  • Het bewijs van uw tijdskrediet of thematisch verlof wordt automatisch opgehaald bij de RVA.
 • Stap 5

  Vul uw tewerkstellingsgegevens in.

  • Klik op de rubriek ‘Tewerkstellingsgegevens aanvrager’
  • Vul er de gevraagde gegevens in.
   Let op: de ‘effectieve plaats van de tewerkstelling’ is de plaats waar u effectief werkt. Dat kan de hoofdzetel zijn van uw bedrijf, of een vestiging. Als u daarover vragen hebt, neemt u contact op met uw personeelsdienst.
   De velden met een sterretje (*) moet u verplicht invullen
 • Stap 6

  Beantwoord de onderstaande vragen over uw arbeidscontract.

  • Met welk arbeidscontract was u tewerkgesteld in de onderneming/instelling in de 12 maanden vóór de start van de onderbreking (uren per week)?
   • Vul hier het aantal uren in dat in uw arbeidscontract staat. U hoeft geen rekening te houden met onderbrekingen die worden gelijkgesteld met dienstactiviteit (loopbaanonderbreking, verlof voor verminderde prestaties, ...)
   • Hebt u in die periode meerdere contracten gehad, hou dan rekening met het contract met het kleinste aantal uren.
  • Hoeveel bedraagt de voltijdse arbeidsregeling binnen uw organisatie (uren per week)?
   • Vul hier het aantal uren in dat in uw onderneming als voltijds wordt beschouwd.
  • Met welk arbeidscontract bent u tewerkgesteld in de onderneming/instelling na de start van de onderbreking (uren per week)?
   • Vul hier het aantal uren in dat u nog effectief werkt sinds de start van uw tijdskrediet/loopbaanonderbreking
  • Hoeveel bedraagt de voltijdse arbeidsregeling binnen uw organisatie (uren per week)?
   • Vul hier opnieuw het aantal uren in dat in uw onderneming als voltijds wordt beschouwd.
  • Vink aan:
   • dat u verklaart dat de ingevulde gegevens correct zijn
   • dat het Departement Werk en Sociale Economie de echtheid ervan mag nagaan
   • dat u elke wijziging in uw persoonlijke situatie onmiddellijk zult meedelen.
 • Stap 7

  Klik op de knop ‘Indienen’ om uw aanvraag te versturen. U ontvangt een bevestigingsmail.

  Wilt u de aanvraag afdrukken of annuleren? Klik dan op de knoppen die daarvoor zijn voorzien. Na het indienen ontvangt u een automatische ontvangstbevestiging via email.

 • Stap 8

  Als uw aanvraag is verwerkt, krijgt u een bericht via e-mail. Ook als uw dossier onvolledig is of als uw aanvraag is afgewezen, ontvangt u een e-mail.

  • Krijgt u binnen de 2 maanden geen bericht? Neem dan contact op via aanmoedigingspremie@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie), of via het gratis telefoonnummer 1700
  • Moet u ontbrekende documenten opsturen? Dat kan door te mailen naar aanmoedigingspremie@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie). Vermeld duidelijk uw dossiernummer, uw dossierbehandelaar en de sector waarin u werkt.
  • Is uw aanvraag geweigerd wegens te laat ingediend?
   Als u kunt bewijzen dat u de volledige aanvraag (ingevuld aanvraagformulier en de nodige bijlagen) binnen de vastgelegde termijn verstuurd hebt, kan de weigering herzien worden. Een aangetekende zending volstaat als bewijs.

Problemen bij het aanmelden?

Lukt het niet om aan te melden met uw eID of federaal token?

Schriftelijke aanvraag

Een online aanvraag wordt sneller behandeld: uw aanvraag wordt binnen de 4 weken beoordeeld.

 • Stap 1

  Kies het aanvraagformulier voor uw sector.

  Weet u niet in welke sector u werkt? Neem contact op met uw personeelsdienst.

 • Stap 2
  • U vult deel A in, uw werkgever vult deel B in.
  • Neemt u tijdskrediet om een opleiding te volgen? Laat deel C dan invullen door de onderwijsinstelling waar u de opleiding volgt.
  • In het geval van een aanmoedigingspremie opleidingskrediet doet u de aanvraag
   • per module,
   • voor maximaal 1 schooljaar/academiejaar (u hebt wel een totaal tegoed van 2 jaar)
 • Stap 3

  Voeg een kopie van de beslissingsbrief C62 van de RVA.

 • Stap 4

  Naargelang van de sector en de aard van het thematisch verlof of het tijdskrediet voegt u de volgende bijlagen toe:

  • attest van anciënniteit

  Alleen voor deel D van aanvraagformulier socialprofitsector. Als u geen verklaring van uw vorige werkgevers kunt krijgen, bezorgt u een loopbaanoverzicht van de Federale Pensioendienst.

  • attest opleiding in kader van persoonlijk ontwikkelplan

  Alleen in het geval van een aanmoedigingspremie opleidingskrediet. Als de gevolgde opleiding opgenomen is in het persoonlijke ontwikkelplan ((opent in nieuw venster)) (POP) in het kader van loopbaanbegeleiding, voegt u het ingevulde ‘attest opleiding in het kader van het persoonlijk ontwikkelingsplan (PDF bestand opent in nieuw venster)’ toe.

 • Stap 5

  Het aanvraagformulier moet ondertekend worden door:

  • uzelf
  • uw werkgever.

  Volgt u een opleiding? Dan moet ook uw onderwijsinstelling het formulier ondertekenen.

 • Stap 6

  Stuur het aanvraagformulier, de kopie van de beslissingsbrief C62 en de vereiste bijlagen op:

  • per post:
   Departement Werk & Sociale Economie
   Aanmoedigingspremies
   Koning Albert II- laan 35, bus 20
   1030 Brussel
  • Een aangetekende brief is niet verplicht, maar bij betwisting is een aangetekende zending wel een formeel bewijs van indiening. U kunt het best ook een kopie nemen van alle opgestuurde documenten.
  • via e-mail: aanmoedigingspremie@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
 • Stap 7

  Als uw aanvraag is verwerkt, krijgt u een bericht via brief of e-mail. Ook als uw dossier onvolledig is of als uw aanvraag is afgewezen, ontvangt u een bericht.

  • Kreeg u binnen de 2 maanden geen bericht? Neem dan contact op via aanmoedigingspremie@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie), of via het gratis telefoonnummer 1700
  • Moet u ontbrekende documenten opsturen? Dat kan per brief of door ze te mailen naar aanmoedigingspremie@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie). Vermeld duidelijk uw dossiernummer, uw dossierbehandelaar en de sector waarin u werkt.
  • Is uw aanvraag geweigerd wegens te laat ingediend? Als u kunt bewijzen dat u de volledige aanvraag (ingevuld aanvraagformulier en de nodige bijlagen) binnen de vastgelegde termijn verstuurd hebt, kan de weigering herzien worden. Een aangetekende zending volstaat als bewijs.

Veelgestelde vragen