Algemene voorwaarden

Als u aan de onderstaande algemene voorwaarden voldoet, kunt u daarna nagaan voor welk specifiek type van aanmoedigingspremie u in aanmerking komt en wat daarvoor de voorwaarden en de uitkeringen zijn. Dat hangt af van de sector waarin u werkt en het type onderbreking dat u neemt.

Combinatie met andere activiteiten

Werkt u ook als zelfstandige in bijberoep? Hebt u een nevenactiviteit of een flexi-job of klust u op een andere manier bij? Dan kunt u alleen een aanmoedigingspremie krijgen als u ook een uitkering van de RVA krijgt. Als de RVA uw aanvraag goedkeurt, kunt u ook de aanmoedigingspremie krijgen.

Combinatie met pensioen

U kunt de aanmoedigingspremie combineren met

  • een deeltijds rustpensioen
  • een . Let erop dat het plafond van wat u mag verdienen bij een overlevingspensioen, niet overschreden wordt.

Veelgestelde vragen