U werkt in de privésector

Waar werkt u?

U werkt in het Vlaamse Gewest. Uw woonplaats speelt geen rol.

Welke vorm van arbeidsonderbreking neemt u?

In de privésector kunt u een aanmoedigingspremie krijgen als u:

U werkt in de socialprofitsector

Waar werkt u?

U werkt:

 • in het Vlaamse Gewest. Uw woonplaats speelt geen rol.
 • in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, maar dan specifiek in 1 van de volgende sectoren: 
  • de Vlaamse gezondheids- en welzijnssector die Vlaamse subsidies ontvangt
  • de Vlaamse socioculturele sector.

Welke vorm van arbeidsonderbreking neemt u?

In de socialprofitsector krijgt u een aanmoedigingspremie in 1 van deze 5 gevallen.

U werkt in de sociale economie

Doelgroepwerknemers in de sociale economie

Werkt u als doelgroepwerknemer in een maatwerkbedrijf, een maatwerkafdeling of een lokalediensteneconomie-onderneming?

 • U valt onder de regeling van de privésector als u:
  • zorgkrediet neemt
  • opleidingskrediet neemt
 • U valt onder de regeling van de socialprofitsector als u:
  • een landingsbaan neemt

Omkaderingspersoneel in de sociale economie

Behoort u tot het omkaderingspersoneel van een maatwerkbedrijf, een maatwerkafdeling of een lokalediensteneconomie-onderneming? Dan valt u onder de regeling van de socialprofitsector.

U werkt in een ziekenhuis of een rusthuis

Werkt u in een ziekenhuis of een rusthuis? Dan valt u onder de regeling van de privésector, behalve van de OCMW-ziekenhuizen en -rusthuizen en van de ziekenhuizen en rusthuizen die door de Vlaamse overheid worden betaald (bv. UZ Gent), want die vallen onder de openbare sector.

Wat als u van sector verandert?

Stapt u over van de privésector naar de socialprofitsector (of omgekeerd)? Dan tellen de maanden (zorgkrediet of opleidingskrediet) die u al opgenomen hebt toen u nog in uw vorige sector werkte, mee voor de berekening van uw resterende recht op de aanmoedigingspremie. De teller wordt dus niet opnieuw op nul gezet. 

 • Bijvoorbeeld: U kreeg in de privésector al 1 jaar zorgkrediet. Als u daarna in de socialprofitsector gaat werken, kunt u geen zorgkrediet meer krijgen.