Voorwaarden

De Vlaamse Sociale Bescherming is een verplichte verzekering voor iedereen die in Vlaanderen woont en ouder is dan 25 jaar.

 • Wie in Vlaanderen woont of komt wonen, is verplicht aan te sluiten indien hij of zij 26 of ouder is (aansluiten in het jaar dat hij of zij 26 wordt). In een paar uitzonderlijke situaties moet iemand die woont in het Vlaams Gewest, toch de zorgpremie niet verplicht betalen. In enkele van deze situaties heb je de keuze om aan te sluiten vanaf 2019 en in andere gevallen kan je je niet aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming.
 • Wie in Brussel woont, kan zich vrijwillig aansluiten. In een aantal uitzonderlijke situaties heb je vanaf 2019 de keuze om aan te sluiten (voordien konden deze personen niet aansluiten), en in andere gevallen kan je je niet aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming.
 • Wie in Wallonië of het buitenland woont, is vrijgesteld van aansluiting. Ook hier zijn uitzonderingen mogelijk.

Meer informatie over wie moet of kan aansluiten en wie vrijgesteld wordt ((opent in nieuw venster)), vindt u op de website van het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming.

Procedure

Om aan te sluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming moet u lid worden bij één van de 6 erkende zorgkassen in Vlaanderen. U hebt twee mogelijkheden:

 1. de zorgkas van uw mutualiteit (waar u uw ziekteverzekering of een aanvullend product hebt):
  • Christelijke Mutualiteiten-Zorgkas Vlaanderen
  • Neutrale Zorgkas Vlaanderen
  • Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten
  • Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen
  • Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
 2. de Vlaamse Zorgkas

De contactgegevens van deze erkende zorgkassen ((opent in nieuw venster)) vindt u op de website van de Vlaamse Sociale Bescherming.

Normaal gezien krijgt u van de zorgkas van uw ziekenfonds een uitnodiging tot het betalen van uw zorgpremie in het jaar dat u 26 wordt of wanneer u in Vlaanderen of Brussel komt wonen.

Zodra u uw eerste premie betaalt, bent u aangesloten bij de Vlaamse Sociale Bescherming. Voor de volgende jaren zal de zorgkas waarbij u zich hebt aangesloten, u uitnodigen om de verschuldigde premie te betalen.

Indien u verplicht bent om aan te sluiten en u doet dit niet uit eigen beweging, dan wordt u automatisch (ambtshalve) aangesloten bij de Vlaamse Zorgkas.

Let op!
Indien u minstens 2 zorgpremies, na een aangetekend schrijven, nog steeds niet betaald hebt, krijgt u een een administratieve geldboete van 250 euro (100 euro bij verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering).

Bedrag

U betaalt momenteel een jaarlijkse zorgpremie van 54 euro.

Als u recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering, betaalt u slechts 27 euro.

Uitzonderingen

Wie 26 jaar is en in Vlaanderen woont, moet verplicht aansluiten. Inwoners van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest kunnen zich vanaf diezelfde leeftijd vrijwillig aansluiten.

Hierop zijn er een aantal uitzonderingen. Enkele voorbeelden:

 • Inkomende grensarbeiders moeten zich in bepaalde gevallen aansluiten.
 • Uitgaande grensarbeiders kunnen vanaf 2019 vrijwillig aansluiten. Voordien konden zij niet aansluiten.
 • Werknemers van internationale organisaties kunnen zich niet aansluiten als zij wegens een internationaal verdrag of protocol niet Belgisch sociaal verzekerd zijn.

Wetgeving

Decreet 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming.

Publicaties

Veelgestelde vragen