Voorwaarden

Voor volgende soorten voertuigen van meer dan 3,5 ton kan men een vrijstelling van de kilometerheffing aanvragen:

 • voertuigen die uitsluitend gebruikt worden voor en door defensie, bescherming van de burgerbevolking, brandweer en politie en als zodanig uiterlijk herkenbaar zijn
 • voertuigen die speciaal en uitsluitend voor medische doeleinden zijn uitgerust en als zodanig uiterlijk herkenbaar zijn
 • voertuigen van het landbouw-, tuinbouw of bosbouwtype die slechts beperkt de openbare weg gebruiken in België en die uitsluitend gebruikt worden voor landbouw, tuinbouw, visteelt of bosbouw.

Vrijstellingen die bij de Vlaamse Belastingdienst aangevraagd kunnen worden

De vrijstelling van de kilometerheffing moet worden aangevraagd bij de Vlaamse Belastingdienst:

 • als het adres op inschrijvingsbewijs van het voertuig in het Vlaamse Gewest ligt
 • als het gaat over een politie-, brandweer-, burgerbescherming- of legervoertuig dat in het buitenland is ingeschreven.

Ligt het adres op het inschrijvingsbewijs in Brussel of Wallonië? Of gaat het om een voertuig dat in het buitenland is ingeschreven én dat uitsluitend gebruikt worden voor medische doeleinden of voor landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden? Dan geldt een andere procedure om de vrijstelling aan te vragen.

Waar geldt de verkregen vrijstelling?

Als een voertuig in een gewest (Vlaams Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest of Waals Gewest) een vrijstelling heeft gekregen, dan is het ook vrijgesteld in de andere gewesten. De vrijstelling van de kilometerheffing die aangevraagd wordt bij de Vlaamse Belastingdienst, geldt dus in heel België.

Procedure

U kunt deze vrijstelling online aanvragen of per post.

Online aanvragen

 • Op de website van de Vlaamse Belastingdienst staat een online aanvraagformulier (opent in nieuw venster).
  U moet ook 2 foto's van het voertuig bezorgen: een foto van de voorkant en een foto van de zijkant. U kunt echter in het online formulier maar één bestand uploaden. Beide foto's worden daarom het beste in één zip-bestand of in één Word-bestand gezet (van maximaal 32 MB). Hebt u slechts één foto kunnen uploaden? De Vlaamse Belastingdienst zal met u contact opnemen als er nog een tweede foto nodig is.
 • Als u uw aanvraag hebt verzonden, krijgt u alleen op uw scherm de mededeling dat uw aanvraag goed is verzonden. U krijgt geen aparte e-mail met ontvangstbevestiging.

Met de post of fax aanvragen

 • Download het formulier 'Aanvraag van een vrijstelling van de kilometerheffing' (docx-bestand (Word bestand) of pdf-bestand (PDF bestand opent in nieuw venster)) en vul het in. Voeg twee foto's toe per voertuig: telkens een foto van de voorkant en een foto van de zijkant. Voor een tractor met een G-nummerplaat, moeten geen foto's toegevoegd worden.
 • Stuur uw aanvraag per post of fax naar de Vlaamse Belastingdienst in Aalst (contactgegevens staan bovenaan op het formulier).
 • U kunt de aanvraag ook afgeven in een van de regionale kantoren (opent in nieuw venster) van de Vlaamse Belastingdienst.
 • U krijgt geen ontvangstbevestiging.

Behandeltermijn

De Vlaamse Belastingdienst stelt alles in het werk om uw aanvraag zo snel mogelijk te behandelen.
Let wel: zolang uw aanvraag niet is goedgekeurd, is uw voertuig onderhevig aan de kilometerheffing. Dat betekent dat u in afwachting een OBU aan boord moet hebben als u de weg opgaat.

Vrijstelling aanvragen voor meer dan 5 voertuigen

Hebt u meer dan 5 voertuigen waarvoor u de vrijstelling van de kilometerheffing wilt aanvragen? Dan mag u de aanvraag ook e-mailen naar de Vlaamse Belastingdienst.

 • Uw aanvraag moet dan bestaan uit:
  1. Een spreadsheet waarin u vermeldt:
   • naam
   • rijksregisternummer of KBO-nummer
   • straat, huisnummer, postcode, gemeente
   • eventueel gegevens van een contactpersoon
   • nummerplaat van het voertuig waarvoor de vrijstelling wordt aangevraagd
   • aard van de vrijstelling
   • eventuele bijkomende commentaar
  2. Per nummerplaat stuurt u ook 2 foto's (voor- en zijzicht van het voertuig).
   Gebruik als bestandsnaam van elke foto de nummerplaat van het voertuig (+A voor voorkant, +B voor zijkant). Bijvoorbeeld: 1ABC123A en 1ABC123B.
   Voor tractoren met een G-nummerplaat moeten geen foto's toegevoegd worden.
 • Mail de spreadsheet en de foto's naar: kilometerheffing@fb.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
 • U krijgt geen ontvangstbevestiging. De Vlaamse Belastingdienst stelt alles in het werk om uw aanvraag zo snel mogelijk te behandelen.

Brief van de Vlaamse Belastingdienst over beslissing

Uw aanvraag wordt beantwoord per brief of per mail. U krijgt van de Vlaamse Belastingdienst een of twee brieven:

 • een brief of mail waarin staat voor welke nummerplaten u de vrijstelling krijgt. Deze nummerplaten worden automatisch geregistreerd in de lijst van vrijgestelde voertuigen. U hoeft de brief van de beslissing niet in het vrijgestelde voertuig bij te houden.
 • een brief of mail waarin staat voor welke nummerplaten de aanvraag afgewezen is en de reden van de afwijzing.

Wetgeving

Decreet van 03/07/2015 tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 in dat verband.

Veelgestelde vragen