Bedrag

De aanwervingsincentive is een eenmalige premie, die de werkgever in 2 schijven ontvangt.

De hoogte van de incentive hangt niet af van het loon van de werknemer. Als de werknemer deeltijds werkt, wordt de premie aangepast aan zijn deeltijdse tewerkstelling.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de bedragen.

Tewerkstellingspercentage: minder dan 30%Tewerkstellingspercentage tussen 30 en 80%Tewerkstellingspercentage: meer dan 80%
1e schijf/750 euro1.250 euro
2e schijf/1.800 euro3.000 euro

Wijziging tewerkstellingspercentage

Als het tewerkstellingspercentage van de werknemer in de loop van het jaar verandert, wordt het bedrag van de premie automatisch aangepast bij de uitbetaling van de 2de schijf. De werkgever hoeft in dat geval niets te ondernemen.

Als de werknemer na zijn aanwerving minder dan 30% werkt, maar binnen een jaar méér zal werken, dan kan de werkgever alsnog de premie aanvragen:

 • als de werkgever de aanvraag indient binnen 3 maanden nadat de werknemer in dienst trad
 • de werknemer voldoet aan alle voorwaarden.

Als de werknemer in de loop van het jaar meer dan 30% begint te werken, ontvangt de werkgever een aangepaste premie bij de uitbetaling van de 2de schijf.

Corona

Door de coronacrisis kunnen bedrijven een lagere economische activiteit kennen, waardoor het mogelijk is dat de tewerkstellingsbreuk lager ligt dan voorheen. Daardoor is het mogelijk dat de werkgever om redenen buiten zijn wil een lagere aanwervingsincentive ontvangt.

Het Departement Werk en Sociale Economie kan in dat geval rekening houden met de tewerkstellingsbreuk zoals die vóór 13 maart 2020 was. Neem in dat geval contact op met de dienst (opent in uw e-mail applicatie). Als de contractuele tewerkstellingsbreuk onveranderd is gebleven en de arbeidsovereenkomst is blijven bestaan, zal dat geen invloed hebben op het dossier.

Uitbetaling

Wanneer?

De aanwervingsincentive wordt automatisch uitbetaald op de bankrekening van de onderneming, in 2 schijven.

 • de 1ste schijf wordt gestort:
  • aan het einde van de 4de maand
  • als de werknemer na 3 maanden nog steeds in de organisatie werkt.
 • de 2de schijf wordt gestort:
  • aan het einde van de 13de maand
  • als de werknemer na 12 maanden nog steeds in de organisatie werkt.

Betalingsbevestiging

De werkgever ontvangt de betalingsbevestiging:

 • van de 1ste schijf via de betalingsmededeling op de overschrijving. Die mededeling bestaat uit de volgende delen:
  • ‘1-ste-schijf’
  • ‘AWI-001’: dat is het dossiernummer. De werkgever vermeldt dat nummer als hij vragen heeft over de premie.
  • ‘2018-Q3.09’: dat zijn het jaar, het kwartaal en de maand van de betaling.
  • de website waarop de werkgever extra informatie over de betaling kunt vinden.
 • van de 2de schijf via e-mail.

Belastingen

Of de aanwervingsincentive wordt vrijgesteld van belastingen, hangt af van het statuut van de organisatie.

Vennootschap

De aanwervingsincentive is vrijgesteld van belastingen.

Eenmanszaak

De aanwervingsincentive is een belastbaar beroepsinkomen in de personenbelasting.

Cumulaties

Cumuleren toegestaan

U mag de aanwervingsincentive combineren met:

Cumuleren niet toegestaan

U mag de premie niet combineren met:

 • een loonincentive voor maatwerk (beschutte en sociale werkplaatsen)
 • een vergoeding in het kader van de lokalediensteneconomie
 • een loonincentive voor invoegbedrijven.