Bedrag

De aanwervingsincentive is een eenmalige premie, die u als werkgever ontvangt in 2 schijven. De premie hangt niet af van het loon van uw werknemer.
Werkt de werknemer deeltijds? Dan wordt de premie aangepast aan zijn deeltijdse tewerkstelling.

Deze tabel geeft een overzicht van de bedragen:

Tewerkstellingspercentage: minder dan 30%Tewerkstellingspercentage tussen 30 en 80%Tewerkstellingspercentage: meer dan 80%
1e schijf/750 euro1.250 euro
2e schijf/1.800 euro3.000 euro

Wijziging tewerkstellingspercentage

Verandert het tewerkstellingspercentage van de werknemer in de loop van het jaar? U hoeft niets te doen. Het bedrag van de premie wordt automatisch aangepast bij de uitbetaling van de 2de schijf.

Werkt de werknemer na zijn aanwerving minder dan 30%? Maar zal hij binnen het jaar meer gaan werken? Dan kunt u de premie toch aanvragen als:

 • u de aanvraag indient binnen 3 maanden nadat de werknemer in dienst trad
 • de werknemer voldoet aan alle voorwaarden.

Als de werknemer in de loop van het jaar meer dan 30% begint te werken, ontvangt u een aangepaste premie bij de uitbetaling van de 2de schijf.

Uitbetaling

De aanwervingsincentive wordt automatisch uitbetaald op uw bankrekening, in 2 schijven:

 • de 1ste schijf wordt gestort:
  • aan het einde van de 4de maand
  • als de werknemer na 3 maanden nog steeds in uw organisatie werkt.
 • de 2de schijf wordt gestort:
  • aan het einde van de 13de maand
  • als de werknemer na 12 maanden nog steeds in uw organisatie werkt.

U ontvangt de betalingsbevestiging:

 • van de 1ste schijf via de betalingsmededeling op de overschrijving. Die mededeling bestaat uit de volgende delen:
  • ‘1-ste-schijf’
  • ‘AWI-001’ Dit is uw dossiernummer. Vermeld dit nummer als u vragen hebt over uw premie.
  • ‘2018-Q3.09’ Dit zijn het jaar, het kwartaal en de maand van de betaling.
  • De website waarop u extra informatie over de betaling kunt vinden.
 • van de 2de schijf via e-mail.

Belastingen

Of de aanwervingsincentive wordt vrijgesteld van belastingen, hangt af van het statuut van uw organisatie.

 • Vennootschap: premie wordt vrijgesteld van belastingen
 • Eenmanszaak: premie is een belastbaar beroepsinkomen in de personenbelasting.

Cumulaties

U mag de aanwervingsincentive combineren met:

U mag de premie niet combineren met:

 • een loonincentive voor maatwerk (beschutte en sociale werkplaatsen)
 • een vergoeding in het kader van de lokale diensteneconomie
 • een loonincentive voor invoegbedrijven.