Wanneer is een jongere middengeschoold?

Een jongere is middengeschoold als hij een studiegetuigschrift van het 6de leerjaar secundair onderwijs of een diploma secundair onderwijs heeft. De jongere mag dus hoogstens de volgende getuigschriften hebben:

 • getuigschrift derde graad secundair onderwijs
 • diploma derde graad aso
 • diploma derde graad tso
 • diploma derde graad kso
 • diploma derde graad, zevende leerjaar bso
 • certificaat tso secundair-na-secundair (zevende leerjaar tso)
 • certificaat kso secundair-na-secundair (zevende leerjaar kso)
 • studiegetuigschrift van de derde graad buitengewoon secundair onderwijs (opleidingsvorm 4)
 • diploma van de derde graad, zevende leerjaar buitengewoon secundair onderwijs (opleidingsvorm 4).

Heeft de jongere geen studiegetuigschrift van het zesde leerjaar secundair onderwijs of een diploma secundair onderwijs? Dan is hij misschien laaggeschoold. Kijk na of hij aan de voorwaarden voor de doelgroepvermindering voor laaggeschoolden beantwoordt.

Overgangsmaatregel afschaffing doelgroepvermindering middengeschoolden

Kreeg u voor 1 januari 2020 een doelgroepvermindering toegekend voor een middengeschoolde jongere? Dan blijft u die nog voor de volledige duurtijd behouden.

Wat als de jongere na mijn aanvraag een hoger diploma behaalt?

Behaalde de jongere een diploma hoger onderwijs?

 • Binnen de 4 maanden nadat hij in dienst is getreden: het recht op doelgroepvermindering vervalt.
 • Na 4 maanden tewerkstelling: het recht op doelgroepvermindering blijft bestaan.