Gedaan met laden. U bevindt zich op: Stad na corona Blikvangers

Stad na corona

Om de lokale beleidsverantwoordelijken te steunen in hun aanpak om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden, reikt het project ‘Stad na corona’ een aantal handvaten aan waarmee ze aan de slag kunnen.

Zon in vorm corona molecule met daarin appartementsblokken met boompjes

De coronacrisis heeft een grote impact op onze samenleving. Vooral in onze steden werden de gevolgen van de pandemie in verschillende domeinen zoals gezondheid, economie en mobiliteit snel duidelijk.

Maar we zagen ook veel creativiteit en veerkracht: mensen verkozen massaal de fiets boven de auto, de straten zonder files gaven opnieuw ademruimte aan de buurtbewoners, solidariteitsacties kenden een grote weerklank, lokale handelszaken floreerden en het samenhorigheidsgevoel nam toe.

Kunnen we die veranderingen ook verankeren op lange termijn? De coronacrisis dwingt ons tot een reflectie over de positie en de veerkracht van de steden binnen de samenleving. Een terugkeer naar het oude normaal zou een gemiste kans zijn, maar hoe ziet de stad na corona er dan uit?

Op de website ‘Stad na corona’ reflecteren 7 experten in korte video’s over de stad na corona.

Geert Noels (economie), Aline Muylaert (digitalisering), Yasmien Naciri (sociale mobiliteit), Erik Wieërs (stedelijke leefomgeving), Alexander D’Hooghe (mobiliteit), Elke van Hoof (welzijn) en Stijn Baert (werk)

  • overschouwen en evalueren het effect van de coronapandemie op de steden in het algemeen en op hun expertisedomein in het bijzonder;
  • formuleren aanbevelingen over hoe de stad als ankerpunt kan dienen om deze crisis op de lange termijn te overwinnen;
  • schuiven een visionair toekomstbeeld naar voor over en voor de stad na corona.

Naast de website verschijnt een publicatie met essays van de experten. Daarin gaan ze dieper in op een aantal kernvragen. Ze formuleren ook aanbevelingen ter ondersteuning van een stedelijke aanpak.

Contact

Telefoon
02 553 40 21
Adres

Agentschap Binnenlands Bestuur
Stedenbeleid

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Agentschap Binnenlands Bestuur
Stedenbeleid

Koning Albert II laan 15 bus 215, 1210 Brussel, België