Studienamiddag 'Lokaal bestuur door een academische bril' op 9 december 2020

Datum
10-11-2020

Op 9 december 2020 organiseert het Agentschap Binnenlands Bestuur opnieuw een studienamiddag over inspirerend academisch onderzoek rond de werking van lokale besturen.

Om uitdagingen, zoals de COVID19-pandemie, digitalisering, een vergrijzende bevolking en de vluchtelingenproblematiek, het hoofd te bieden en publieke waarde te creëren moeten lokale besturen goed zijn in strategisch denken en handelen. Maar wat is dat dan, strategisch denken en handelen?

Bert George, professor publieke strategie en gedrag aan de Universiteit van Gent, zal een seminar geven over de bevindingen van zeven jaar academisch onderzoek in Vlaamse lokale besturen. De focus zal liggen op drie aspecten:

  • strategieprocessen die kunnen helpen om meer strategisch te denken en te handelen;
  • gedrag door beleidsmakers dat strategisch denken en handelen verhindert en;
  • een verduidelijking van wat denken en handelen op lokaal niveau 'strategisch' maakt.

Het agentschap reikt tijdens deze gelegenheid ook de jaarlijkse Scriptieprijs Binnenlands Bestuur 'Guido Decoster' uit aan de beste masterproef over binnenlands bestuur of lokale democratie. De winnaar en tweede en derde laureaat laten u kennis maken met hun onderzoek.

De studienamiddag gaat omwille van de coronacrisis online door van 14 tot 16 uur via Teams Life.

Meer informatie en inschrijven