Portret van Karin Heremans

We doen dat met Karin Heremans, gekend als referentiepersoon radicalisering voor GO!, directrice van het Antwerpse Atheneum en Belgisch ambassadeur van het Radicalisation Awareness Network (RAN) Europe.

Terloops beoordeelt ze ook het nieuwe Vlaamse actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering, extremisme, terrorisme en polarisatie 2020-2024 dat het Agentschap Binnenlands Bestuur mee tot stand hielp komen.