Een greep uit de verhalen:

  • De Oekraïnecrisis – hoe vingen we de vluchtelingenstroom op?
  • De digitalisering en automatisering van de werking en de dienstverlening
  • Plan Samenleven – 24 acties voor samenleven in diversiteit
  • Kennisproducten – barometer samenleven, gemeente-stadsmonitor en BBC
  • Preventie om gewelddadige excessen te vermijden
  • 20 jaar stadsvernieuwing
  • Broedplekken in Brussel
  • Het vergroenen van de Vlaamse Rand
  • Handvatten voor lokaal personeelsbeleid
  • Steunpunt Taalwetwijzer – wegwijzer in de taalwetgeving

Lees hoe onze medewerkers in 2022 met hun kennis, expertise en netwerken bijdroegen aan concrete oplossingen op Vlaams, provinciaal en lokaal niveau.