Gedaan met laden. U bevindt zich op: ABB blikt in 13 verhalen terug op het werkjaar 2022 Nieuwsberichten van Binnenlands Bestuur

ABB blikt in 13 verhalen terug op het werkjaar 2022

Nieuwsbericht
22 mei 2023

ABB blikt in zijn jaarbeeld terug op 2022 met infographics, verhalen en interviews. Niet alles komt aan bod, we plaatsen wel enkele producten en diensten in de spotlichten.

Een greep uit de verhalen:

  • De Oekraïnecrisis – hoe vingen we de vluchtelingenstroom op?
  • De digitalisering en automatisering van de werking en de dienstverlening
  • Plan Samenleven – 24 acties voor samenleven in diversiteit
  • Kennisproducten – barometer samenleven, gemeente-stadsmonitor en BBC
  • Preventie om gewelddadige excessen te vermijden
  • 20 jaar stadsvernieuwing
  • Broedplekken in Brussel
  • Het vergroenen van de Vlaamse Rand
  • Handvatten voor lokaal personeelsbeleid
  • Steunpunt Taalwetwijzer – wegwijzer in de taalwetgeving

Lees hoe onze medewerkers in 2022 met hun kennis, expertise en netwerken bijdroegen aan concrete oplossingen op Vlaams, provinciaal en lokaal niveau.