Gedaan met laden. U bevindt zich op: Eindrapport commissie decentralisatie voorgelegd aan Vlaamse Regering Nieuwsberichten van Binnenlands Bestuur

Eindrapport commissie decentralisatie voorgelegd aan Vlaamse Regering

Nieuwsbericht
17 januari 2023

De commissie decentralisatie legde op 13 januari 2023 haar eindrapport voor aan de Vlaamse Regering. Het eindrapport bevat de conclusies en resultaten van de afgelopen maanden van de commissie en de 9 werkgroepen.

De lokale besturen hebben de voorbije jaren tijdens verschillende crisissen (COVID 19-pandemie, Overstromingen, Oekraïnecrisis) opnieuw bewezen dat ze klaar zijn voor meer verantwoordelijkheid. Het was het uitgelezen moment om een grondige denkoefening rond decentralisatie aan te vatten. De Vlaamse Regering koos voor een compact en versneld proces. Via verschillende werkgroepen werd een gesloten longlist uitgewerkt tot een concreet decentralisatieprogramma met significante impact.

Deze decentralisatie-oefening resulteerde in een sterke mix van verschillende decentralisatiemaatregelen binnen alle beleidsdomeinen. Van de 61 decentralisatievoorstellen van de longlist werden 53 voorstellen weerhouden: 43 zoals initieel opgenomen op de longlist, 10 na beperkte aanpassing van de scope. Voor 8 voorstellen werd, in consensus, besloten om niet te decentraliseren.

De functioneel bevoegde ministers en administraties zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de decentralisatievoorstellen waarover een akkoord is bereikt.