Diversiteit is een groeikans voor de samenleving en staat hoog op de agenda. Maar die diversiteit is lang niet altijd zichtbaar. Zeker niet als het gaat over vrouwen, mensen met een migratieachtergrond of mensen met een handicap die als expert in de media of als spreker op congressen aan bod komen. Toch zijn die er wel! De Expertendatabank wil die andere stemmen zichtbaar maken, hun stem laten horen in media en op congres podia en stereotypering tegengaan.

Inhoud is aan het laden