3 op de 4 inwoners zijn tevreden over hun gemeente of stad. Verkeersveiligheid is voor heel wat Vlamingen nog een issue, al zien we wel een positieve evolutie bij de schoolverplaatsingen. Inwoners uit de centrumsteden leven milieubewuster en we hebben in 2020 meer gesport.

Het zijn enkele resultaten uit de Gemeente-Stadsmonitor waarin we onder meer peilen naar de tevredenheid van de inwoners doorheen verschillende beleidsthema’s die de leefkwaliteit in de gemeente beïnvloeden.

Meer dan 150.000 Vlamingen namen in het najaar van 2020 deel aan de burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor. Ze gaven hun mening over allerlei thema’s die spelen op lokaal niveau: van woonomgeving via mobiliteit naar samenleven, klimaat en cultuur. We peilden naar hun tevredenheid, participatie en gedrag. Deze grootschalige bevraging levert voor iedere gemeente en stad een uniek beeld op over wat de inwoners belangrijk vinden.

We bundelden de resultaten van deze bevraging vervolgens met data uit andere bronnen tot de Gemeente-Stadsmonitor, een online data- en kennisplatform met meer dan 300 indicatoren.

Met de nieuwe Gemeente-Stadsmonitor kan iedereen informatie over lokale besturen raadplegen en vergelijken.

Herbekijk het event

Inhoud is aan het laden