Hoe het er echt aan toegaat in zo’n LIVC-R ontdekken we samen met Mohamed El Bakali van het Team Samenleven en Veiligheid | Expo R van Stad Gent. Hij zetelt al enkele jaren in de Gentse LIVC-R en is vrijwilliger bij het Netwerk Islamexperten(opent in nieuw venster).