De referentieregio’s zijn van toepassing op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid. Concreet gaat het over projectverenigingen, dienstverlenende verenigingen en opdrachthoudende verenigingen.

Uiterlijk 31 december 2030 moeten de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in overeenstemming zijn met de principes van regioconform samenwerken. Ook de Vlaamse overheid gaat verder met de afstemming van bovenlokale samenwerkingsverbanden.

Aan de totstandkoming van de 15 referentieregio’s ging een participatief traject vooraf met de Vlaamse gemeenten en de Vlaamse sectorale beleidsdomeinen.

Voor vragen over regiovorming kan je terecht bij ABB via mail naar regiovorming@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).