Taalwetwijzer

Wegwijs in de taalwet!

infographic cijfers gemeenten

“Kan ik in het Nederlands informatie vragen aan het gemeenteloket in een Brusselse gemeente?”

“Ik heb een ongeval gehad: in welke taal mag ik mijn verklaring bij de politie afleggen?”

“Ik werk in Brussel: mag ik het arbeidsreglement in het Nederlands vragen aan mijn werkgever?”

Voor het antwoord op deze, en vele andere vragen over de taalwetgeving, kan je terecht bij de vernieuwde Taalwetwijzer.

Wat doet de Taalwetwijzer?

  • De Taalwetwijzer maakt je wegwijs in de taalwetgeving en:
  • verwijst je zo nodig door naar de bevoegde instantie;
  • geeft juridisch advies aan overheidsinstanties bij vragen over de taalwetgeving;
  • registreert taalklachten die het ontvangt via het Vlaams Meldpunt Taalklachten in Brusselse ziekenhuizen.

De website

In het najaar van 2020 lanceerde het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) de vernieuwde website ‘vlaanderen.be/taalwetwijzer’. Naast algemene principes, zoals ‘taalvrijheid’, gaat de website dieper in op acht thema’s die regelmatig terugkomen:

•    bestuurszaken;
•    bedrijfsleven;
•    onderwijs;
•    gerechtszaken;
•    consumentenzaken;
•    welzijn en zorg;
•    wonen;
•    notaris.

Per thema vind je de belangrijkste taalregels terug en een overzicht van veelgestelde vragen. Aan de hand van concrete situaties wil het Steunpunt Taalwetwijzer de taalwetgeving op een heldere manier verduidelijken voor een breed publiek. 

Contact

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

3 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

 


Het Agentschap Binnenlands Bestuur verwerkt de persoonsgegevens die je op dit formulier vermeldt in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Meer informatie over het doel en de wijze waarop wij deze persoonsgegevens verwerken, vind je terug in de privacyverklaring. Je kan deze verklaring ook opvragen via het e-mailadres ABB.veiligheid@vlaanderen.be. Voor verdere vragen of om je rechten uit te oefenen kun je ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van het Agentschap Binnenlands Bestuur via het e-mailadres ABB.veiligheid@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we je gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit.