Lokale besturen, zorgraden, vaccinatiecentra en andere actoren die betrokken zijn bij de organisatie van de vaccinatie vinden hieronder interessante instrumenten, praktische tips en tricks, goede praktijken, links en aanbevelingen om verschillende groepen in de maatschappij optimaal te bereiken met een diversiteitsbewust communicatiebeleid rond COVID-19-vaccinatie. Deze rubriek kwam tot stand met inbreng van onder meer de VVSG en de agentschappen Integratie en Inburgering en wordt voortdurend aangevuld met nieuwe informatie.

Op de portaalsite www.laatjevaccineren.be(opent in nieuw venster) vind je meer en algemene informatie rond de Vlaamse vaccinatiestrategie.

Informatie voor specifieke groepen