Vaccinatie COVID-19: algemene informatie voor alle groepen

Op deze pagina plaatsen we de beschikbare algemene informatie om COVID-19 vaccinatie zo toegankelijk mogelijk te maken voor alle groepen in de samenleving. Op de website laatjevaccineren.be vind je daarnaast ook de richtlijnen van de Vlaams overheid over hoe je een vaccinatiecentrum inricht en laat werken.

 • In elke eerstelijnszone is een populatiemanager aangesteld voor het behalen van de minimale vaccinatiegraad van 70% in de bevolking en het bereiken van alle groepen van de samenleving. Deze persoon werkt ook het doelgroepenbeleid uit naar moeilijk te bereiken groepen.
 • De Vlaamse Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) bundelde 10 praktische tips om je vaccinatie-communicatie inclusief te maken (pdf).
 • Hoe detecteer en bereik je kwetsbare mensen tijdens de coronacrisis? Deze webinar geeft tips en goede praktijken mee.
 • Het Steunpunt Mens en samenleving geeft een overzicht van initiatieven en tips om kwetsbare mensen te blijven bereiken in tijden van Corona.
 • Het Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vlaamse Logo's ontwikkelden een brainstormkit om eerstelijnszones, lokale besturen en lokale actoren te ondersteunen in hun sensibiliseringsopdracht rond COVID-19-vaccinatie.
 • De stad Antwerpen maakte een duidelijk overzicht van beschikbaar materiaal voor verschillende doelgroepen met onder meer video's, visuals, affiches en folders over de coronavaccinaties aan een verschillend lokaal doelpubliek. Binnenkort vind je hier ook korte boodschappen die snel online deelbaar zijn over twijfels over het vaccin en de antwoorden op de 10 meest gestelde vragen. Ook materiaal in eenvoudig Nederlands, beeldtaal en 28 andere talen over het vaccin vind je hier terug. Binnenkort vind je hier ook audiofragmenten in verschillende talen terug.

Vragen over vaccinatie

Ben je op zoek naar antwoorden over vaccinatie?

 • Gezondheid en wetenschap duidt samen met het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties van de Universiteit Antwerpen de berichtgeving in de (sociale) media over vaccinaties. Op gezondheidenwetenschap.be vind je antwoorden op allerlei vragen en bezorgdheden over vaccinatie.
 • Op de website van watwat vind je een brochure met info over het virus, en antwoorden op vragen zoals “Is het corona-vaccin veilig? Kan ik bijwerkingen krijgen? Maakt het corona-vaccin mij onvruchtbaar?” in eenvoudige en begrijpelijke taal. Ook vind je filmpjes met antwoorden op vragen.  De website is bedoeld voor 11- tot 24-jarigen, maar de informatie is ook relevant en nuttig voor andere leeftijdsgroepen.
 • Ook op de portaalwebsite van laatjevaccineren.be is antwoord op veelgestelde vragen terug te vinden.
 • Dit heldere VRT-filmpje legt uit welke doelgroepen wanneer gevaccineerd worden, volgens de huidige planning.
 • De Zuidpoort en Stad Gent maakten een zeer helder filmpje over de werking van de vaccins.

Inspirerende praktijken

Inzet van buddies

 • Verschillende lokale besturen, zoals Ranst en Lier, zetten al buddies in om mensen tijdens de lockdown te ondersteunen. Zet bestaande buddygroepen in, of zoek nieuwe vrijwilligers, om drempels of twijfels te bespreken, informatie over de vaccinatie te delen, personen te helpen bij het maken en nakomen van de vaccinatie-afspraak, het regelen van het vervoer, en om eventuele drempels bespreekbaar maken. Verwijs in je rubriek ‘veelgestelde vragen’ naar een buddyplatform.
 • Hoe moet je een afspraak maken of hoe moet ik aan het vaccinatiecentrum geraken? De Eerstelijnszone Meetjesland merkt dat veel mensen zich zorgen maken over de vaccinaties. Ze roepen dan ook op om je aan te bieden als prikpartner om mensen bij te staan bij het vaccinatieproces.

Influencers en sleutelfiguren

Ook voor de vaccinatiecampagne kan je samenwerken met sleutelfiguren om mensen te motiveren om zich te laten vaccineren. Zo hangen er in Genk affiches met Genkenaren die zich laten vaccineren, waaronder moskeevoorzitter Ilyas en vrijwilliger Ann. De stad past de voorbeeldfiguren aan elke vaccinatiefase aan. In de eerste fase werken ze daarom vooral met iets oudere sleutelfiguren en zorgpersoneel of -vrijwilligers.

Verschillende steden en gemeenten werkten al samen met sleutelfiguren om mensen op te roepen zich te houden aan de Coronamaatregelen, en verspreidden deze filmpjes via Instagram, WhatsApp en andere sociale media.

 • Mechelen verspreidde filmpjes van Jeugdwerk J@m Mechelen over Coronamaatregelen, met Bart Somers en dokter Riffi en een filmpje van ROJM over handen wassen.
 • De Gentse jeugddienst vroeg aan artiesten Froze en Akin Fatih De Vos om een filmpje te maken.
 • Leuven maakte video’s met bekende Leuvenaars om de Leuvenaars te bedanken voor hun inspanningen maar ook filmpjes van gewone Leuvenaars die steun zochten bij Leuven helpt
 • Borgerhout verspreidde een filmpje met lokale vedetten en een filmpje gemaakt door jongeren.
 • Stad Genk en Gemeente Mol maakten samen met o.a. jongeren en kinderen filmpjes.
 • Ook Samenlevingsopbouw maakte een filmpje met enkele toppers van Samen Op Straat.