Vragen over vaccinatie

Ben je op zoek naar antwoorden over vaccinatie?

Inspirerende praktijken

Inzet van buddies

  • Verschillende lokale besturen, zoals Ranst ((opent in nieuw venster)) en Lier ((opent in nieuw venster)), zetten al buddies in om mensen tijdens de lockdown te ondersteunen. Zet bestaande buddygroepen in, of zoek nieuwe vrijwilligers, om drempels of twijfels te bespreken, informatie over de vaccinatie te delen, personen te helpen bij het maken en nakomen van de vaccinatie-afspraak, het regelen van het vervoer, en om eventuele drempels bespreekbaar maken. Verwijs in je rubriek ‘veelgestelde vragen’ naar een buddyplatform.
  • Hoe moet je een afspraak maken of hoe moet ik aan het vaccinatiecentrum geraken? De Eerstelijnszone Meetjesland merkt dat veel mensen zich zorgen maken over de vaccinaties. Ze roepen dan ook op om je aan te bieden als prikpartner om mensen bij te staan bij het vaccinatieproces.

Influencers en sleutelfiguren

Ook voor de vaccinatiecampagne kan je samenwerken met sleutelfiguren om mensen te motiveren om zich te laten vaccineren. Zo hangen er in Genk affiches met Genkenaren die zich laten vaccineren, waaronder moskeevoorzitter Iyas ((opent in nieuw venster)) en vrijwilliger Ann. De stad past de voorbeeldfiguren aan elke vaccinatiefase aan. In de eerste fase werken ze daarom vooral met iets oudere sleutelfiguren en zorgpersoneel of -vrijwilligers.

Verschillende steden en gemeenten werkten al samen met sleutelfiguren om mensen op te roepen zich te houden aan de Coronamaatregelen, en verspreidden deze filmpjes via Instagram, WhatsApp en andere sociale media.

Filmpjes en uitleg over de vaccinatietrajecten