Gedragstraining uitgelegd

Gedragstraining is een gespecialiseerd vormingsprogramma met een specifieke doelgroep. Maakt u de gedragstraining niet af? Dan heeft dat gevolgen voor de rest van uw strafrechtelijk parcours.

20 opleidingsuren

Gedragstraining bestaat standaard uit een pakket van 20 opleidingsuren over op voorhand vastgelegde thema’s. De cursus speelt in op de feiten die u pleegde en wat u kunt doen om de kans op een nieuw misdrijf terug te dringen. De modules behandelen thema’s zoals:

  • agressie
  • middelenmisbruik
  • algemene vaardigheden.

De training gebeurt in groep en wordt aangevuld met individuele gesprekken.

Zo ziet gedragstraining eruit

Tijdens de gedragstraining leert u het verband zien tussen denkpatronen, gedrag en vaardigheden. Er wordt ingespeeld op uw eigen ideeën en overtuigingen, om u zo te helpen bepaald gedrag te veranderen.

Doelen van gedragstraining

  • starre denkpatronen doorbreken
  • negatief gedrag ombuigen
  • sociale en probleemoplossende vaardigheden aanleren
  • overtuigingen en houdingen die antisociaal gedrag bevorderen aanpakken.