Bestaande SHM’s die na 1 januari 2020 om welke reden dan ook hun statuten wijzigen, moeten voldoen aan de nieuwe regels van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

De omzendbrief van 24/04/2020 (OMG/W 2020/3) (PDF bestand opent in nieuw venster) verduidelijkt welke aanpassingen aan de statuten van bestaande SHM’s (ter gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging) noodzakelijk zijn, als gevolg van de nieuwe regels van het federale vennootschapsrecht en de bestaande Vlaamse erkenningsvoorwaarden voor SHM’ s.

Ook wanneer u in de aanloop naar de vorming van een woonmaatschappij een fusie of splitsingsoperatie doet met een andere SHM (of een andere vorm van herstructurering doorvoert, zoals overdrachten van bedrijfstak of algemeenheid), moet u gebruik maken van de modelstatuten voor SHM’s, maar kan u - mits goedkeuring door de minister - ook al gebruik maken van sommige artikelen uit de modelstatuten voor woonmaatschappijen, met uitzondering van de bepalingen die rechtstreeks verband houden met de erkenning als woonmaatschappij of met de huidige SVK-activiteiten: modelstatuten_wm_vs_shm_onofficiele_versie_31_03_2022.docx (Word bestand)

Pas wanneer u effectief een aanvraag doet om erkend te worden als woonmaatschappij, maakt u integraal gebruik van de modelstatuten voor woonmaatschappijen (zie hieronder).