Beheer leegstaande sociale huurwoningen

De sociale huursector staat voor een grote renovatieopdracht. Bij grondige renovaties moeten de sociale huurders vaak verhuizen. Bij grote complexen duurt het vaak een tijd vooraleer al deze verhuisbewegingen zijn afgerond. Intussen staan de woningen waarvan de bewoners wel al zijn verhuisd, leeg. Om deze leegstaande sociale huurwoningen ondertussen nuttig te gebruiken, bevat het sociale huurstelsel de mogelijkheid om deze woningen in afwachting van de renovatie of sloop tijdelijk te verhuren buiten het sociale huurstelsel.

Sociale verhuurders kunnen de leegstaande sociale huurwoningen rechtstreeks verhuren aan particulieren of zij kunnen daarvoor een beroep doen op leegstandsbeheerders.

Leegstandsbeheerders zijn ofwel openbare besturen of welzijns- of gezondheidsvoorzieningen, ofwel private leegstandsbeheerders die door de minister van wonen worden erkend als leegstandsbeheerder. Momenteel zijn volgende private leegstandsbeheerders erkend onder het nieuwe kader : Homy Rentals (sinds 27/04/2022), Prevenda (sinds 07/07/2022) en Interim Vastgoedbeheer (sinds 31/08/2022).

Via het aanvraagformulier erkenning leegstandsbeheerder (Word bestand) kan een private leegstandsbeheerder een erkenning aanvragen.

De huurprijs van een sociale huurwoning

Berekening van de huurprijs van een sociale huurwoning van een sociale huisvestingsmaatschappij

De prijs moet betaalbaar zijn, en is nooit hoger dan de prijs van een vergelijkbare woning op de private huurmarkt. Huurders die geen of amper een inkomen hebben betalen de minimale huurprijs, desgevallend verhoogd met de energiecorrectie.

De berekening van de huurprijs is schematisch weer te geven als volgt:

 • Voldoet de huurder aan de inkomensgrens? => RH = MHP + EC < (I/55 + EC – PK – GK) < BH
  • RH = reële maandelijkse huurprijs
  • MHP = minimale huurprijs
  • EC = energiecorrectie
  • I = geïndexeerd jaarinkomen
  • PK = patrimoniumkorting
  • GK = gezinskorting
  • BH = basishuurprijs (=marktwaarde)
 • Voldoet de huurder niet aan de inkomensgrens? zelfde berekening als hierboven, maar dan wordt het aandeel van het inkomen in de huurprijsberekening verhoogd tot maximaal 1/52ste.

De huurprijs wordt berekend op basis van het inkomen, de waarde en de energiezuinigheid van de woning en het aantal personen ten laste.

Schattingsmodel sociale huur

Sinds 1 januari 2020 wordt de marktwaarde van een sociale huurwoning bepaald aan de hand van een statistisch schattingsmodel, opgemaakt door het Steunpunt Wonen en het Agentschap Wonen-Vlaanderen. Onder het luik ‘Documenten’ vind je de onderzoeken terug die aan de basis liggen van het schattingsmodel, en de schattingsmodellen, zoals van toepassing voor 2020, 2021 en 2022.

Wat het gebruik van het schattingsmodel betreft, het resultaat bekomen via de Excel versie die hier wordt aangeboden kan - tot nader orde - afwijken van het resultaat zoals toegepast door de verhuurder. Dat ligt aan het feit dat in Excel de correcte statistische sector niet steeds weergegegeven wordt. Als je de correcte statistische sector kent, zal vervolgens het resultaat wel moeten overeenkomen.

Documenten en regelgeving