Op 10 november 2022 besliste de Vlaamse Regering om de fusie tussen Wonen-Vlaanderen en de VMSW definitief goed te keuren. Het nieuwe agentschap, Wonen in Vlaanderen, krijgt zo haar officiële startschot.

Door de krachten te bundelen, wil Wonen in Vlaanderen een nog sterkere dienstverlening bieden aan burgers, woonmaatschappijen en lokale besturen. We willen dat elke burger en professionele partner zich thuis voelt in onze nieuwe organisatie zodat we samen kwaliteitsvol, toegankelijk, woonzeker en betaalbaar wonen mogelijk maken – kortom, een thuis creëren voor alle inwoners van Vlaanderen.

Achter de schermen bereiden we de fusie al enige tijd voor. De komende maanden informeren wij u verder over onze werking en hoe wij er voor u willen zijn. Wonen in Vlaanderen start officieel vanaf 1 januari 2023.