De Vlaamse Regering nam op vrijdag 7 oktober 2022 een aantal maatregelen om de Vlaamse woningmarkt te ondersteunen tijdens deze energiecrisis. Deze maatregelen gelden sinds 21 oktober 2022.

1. Betalingsuitstel op de huurwaarborglening

Huurders die moeite hebben hun huurwaarborg te betalen, kunnen bij het Vlaams Woningfonds een renteloze huurwaarborglening aangaan. Door de stijgende energiekosten kunnen huurders in de problemen komen om de lening maandelijks terug te betalen. Een ontlener zal daarom om betalingsuitstel kunnen vragen. Het betalingsuitstel geldt voor een periode van zes maanden en kan nadien één keer met drie maanden worden verlengd.

Lees meer over de huurwaarborglening.

2. Betalingsuitstel op de Vlaamse Woonlening

Ook voor de sociale ontleners die een woning kochten met een lening van de Vlaamse overheid (de Vlaamse Woonlening) komt er een steunmaatregel. Ook zij zullen om betalingsuitstel kunnen vragen. Hiermee voeren we opnieuw het betalingsuitstel van tijdens de coronacrisis in. Het betalingsuitstel geldt voor een periode van zes maanden en kan nadien één keer met drie maanden worden verlengd.

Ontleners van de VMSW vragen dit betalingsuitstel aan bij de VMSW, ontleners van het Vlaams Woningfonds bij het Vlaams Woningfonds.

Lees meer op de website van de VMSW (opent in nieuw venster)of het Vlaams Woningfonds(opent in nieuw venster).

3. Inkomensverhoging bij MijnVerbouwPremie

De inkomensgrenzen bij de laagste inkomenscategorie van MijnVerbouwPremie worden verhoogd. Dit gebeurt met terugwerkende kracht: dit geldt dus vanaf 1 oktober 2022. Dit betekent dat een grotere doelgroep in de laagste inkomenscategorie valt en dus een hoger premiebedrag zal ontvangen.

4. Meer mogelijkheden voor Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen

Het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen geeft een tegemoetkoming aan OCMW’s die huurders met huurachterstal begeleiden, en zo een uithuiszetting vermijden. De Vlaamse Regering besliste om de mogelijkheden van het Fonds uit te breiden.

  • Hogere bedragen

De financiële tussenkomst van het Fonds gebeurt op twee momenten: bij aanvang van de begeleidingsovereenkomst en na het einde van de begeleiding. De eerste tussenkomst wordt tijdelijk verhoogd, zoals tijdens de coronacrisis al gebeurde. Deze maatregel geldt zes maanden. Na deze zes maanden volgt een evaluatie. Samen met de eerste tussenkomst ontvangt het OCMW ook het forfait. Dit forfait wordt nu verdubbeld.

  • Voorwaarde huurachterstal valt weg

Nu moet een huurder een huurachterstal van minstens twee maanden en maximaal zes maanden hebben om in aanmerking te komen. Deze voorwaarde valt weg.

  • Terugbetaling huurachterstal in samenspraak mogelijk

In de begeleidingsovereenkomst kan het OCMW voortaan vrij bepalen in samenspraak met huurder en verhuurder hoe de terugbetaling van de huurachterstal zal verlopen. Dit kan volledig door de huurder, volledig door het OCMW, of gedeeltelijk door het OCMW en gedeeltelijk door de huurder.

Het OCMW heeft voortaan 10 werkdagen tijd na de ondertekening van de begeleidingsovereenkomst om de 50% huurachterstal te betalen aan de verhuurder. Nu is dit slechts 5 werkdagen.

  • Uitgebreidere doelgroep

Huurders van een woning via een sociaal verhuurkantoor komen nu ook in aanmerking.

Lees meer over het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen.