Het Vlaams Woningfonds(opent in nieuw venster) is vanaf 2023 beheerder en aanspreekpunt voor de Vlaamse Woonlening en de Verzekering Gewaarborgd Wonen. Vanaf 1 januari 2023 kunnen klanten de Verzekering Gewaarborgd Wonen bij het Vlaams Woningfonds digitaal aanvragen. Deze dienstverlening stopt dus bij het agentschap Wonen-Vlaanderen. In 2023 zullen ook alle bestaande hypothecaire leningen van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), namelijk de Vlaamse Woonlening, overgaan. Deze overdracht verloopt automatisch: ontleners moeten hiervoor niets doen.