De Vlaamse Regering keurde op 10 december het besluit over de erkenning van woningcontroleurs definitief goed.

Dit besluit trad op 1 april 2022 in werking en bepaalt dat woningcontroleurs, die de veiligheid, gezondheid en kwaliteit van woningen controleren in het kader van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, in de toekomst over een erkenning moeten beschikken. Deze erkende woningcontroleurs kunnen tewerkgesteld zijn door de Vlaamse en lokale overheid of door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden lokaal woonbeleid. Ook bedrijven kunnen de diensten van erkende woningcontroleurs aanbieden. Zulke bedrijven moeten geaccrediteerd zijn als keuringsinstelling.

Op de infomomenten in januari 2022 gaven we u een stand van zaken over dit erkenningstraject voor de woningcontroleurs. Tijdens deze infomomenten werden heel wat interessante vragen gesteld. De vragen en hun antwoorden vindt u hieronder.