SVK Pro?

Via SVK Pro worden private initiatiefnemers, zoals projectontwikkelaars, gestimuleerd om woningen te bouwen die zij nadien voor een lange termijn verhuren aan een sociaal verhuurkantoor (SVK). Kan u op deze manier meer kansen creëren voor de bouw van meer SVK-woningen binnen uw gemeente?

Wat kan ik als lokaal bestuur hierin betekenen?

Ine De Meyer, coördinator speciale overheidsopdrachten van de VMSW, gaf op 14 en 17 juni 2021 een toelichting over de nieuwe procedure SVK Pro en de regisseursrol van uw lokaal bestuur.