Gedaan met laden. U bevindt zich op: Alle hens aan dek

Alle hens aan dek

De Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale partners hebben een VESOC-akkoord gesloten over de relance van de Vlaamse arbeidsmarkt. Met het plan ‘Alle hens aan dek’ wordt 190 miljoen euro extra uitgetrokken voor een krachtige, duurzame relance en transformatie van de Vlaamse arbeidsmarkt. Het nieuwe ambitieuze akkoord focust op drie prioriteiten: een opleiding- en loopbaanoffensief, een inclusieve en mensgerichte digitalisering en een strategie gericht op een duurzame tewerkstelling voor iedereen.

Wat houdt het relanceplan ‘Alle hens aan dek’ concreet in?

Welke acties en maatregelen vloeien concreet voort uit het relanceplan ‘Alle hens aan dek’? U vindt het terug in de tijdlijnen voor 2021(PDF bestand opent in nieuw venster) (laatste update: 6 mei 2021). Een beknopte samenvatting van het relanceplan ‘Alle hens aan dek’ ontdekt u in deze animatievideo en deze infografiek(PDF bestand opent in nieuw venster).

Inhoud is aan het laden

Een werk van velen, voor velen

Om de vele ambities in het kader van ‘Alle hens aan dek’ te kunnen realiseren, zal er intensief worden samengewerkt binnen de Vlaamse Regering en met de SERV. Daarbij is ook de inbreng van andere partners en beleidsniveaus cruciaal. Om de uitvoering van het plan op te volgen, zetelen VDAB en het Departement Werk en Sociale Economie in de cockpit, aangevuld met arbeidsmarktexperten en de Vlaamse sociale partners om de opvolging te monitoren en bij te sturen waar nodig.

Meer info?

Versterk uw loopbaan, vind jobs en opleidingen:

Bekijk als werkgever wat VDAB voor u en uw vacature kan betekenen:

Informeer u over de nieuwe mogelijkheden in het Vlaams opleidingsverlof en bekijk de opname van de webinars:

Werk mee aan het aanbod rond competentiechecks voor uw sector of ledenorganisatie:

Help de mogelijkheden rond werkbaar werken en werkbaar telewerken beter bekend te maken:

Vraag een transitiepremie aan:

Volg al het nieuws rond sociaal ondernemen en sociale economie(opent in nieuw venster).

Blijf op de hoogte van ESF-oproepen(opent in nieuw venster).

Wilt u op de hoogte blijven van concrete acties en maatregelen die voortvloeien uit het relanceplan ‘Alle Hens Aan Dek’?

Hebt u vragen, input of suggesties?