Bereid uw verhuizing goed voor

Als u voor langere tijd of permanent in Vlaanderen komt wonen, hebt u de juiste verblijfsdocumenten nodig. Het is daarnaast heel nuttig dat u snel op de hoogte bent van uw fiscale verplichtingen en van de gevolgen van uw verhuizing voor uw sociale rechten. U kunt ook het best vooraf al nagaan of u bijvoorbeeld onbeperkt persoonlijke bezittingen mag meebrengen en of u een inburgeringstraject mag of moet volgen.

Ga na of u speciale werkdocumenten nodig hebt

Wilt u als buitenlander in Vlaanderen komen werken, dan moet u vooraf nagaan of u een 'toelating tot arbeid' nodig hebt.

In principe hebt u voor werk:

Bepaalde categorieën van buitenlandse werknemers hebben die niet nodig. Dat is onder meer het geval voor onderdanen van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (de EU-landen + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) en Zwitserland,

Voor buitenlandse werknemers die solliciteren voor een knelpuntberoep (PDF bestand opent in nieuw venster), is het makkelijker om een toelating tot arbeid te krijgen.

Welke socialezekerheidsrechten hebt u als u in Vlaanderen komt werken?

Als u in Vlaanderen komt wonen, werken of studeren, vindt alle informatie over uw rechten en plichten op het gebied van sociale zekerheid ((opent in nieuw venster)) (kinderbijslag, pensioen, terugbetaling van medische kosten, arbeidsongeschiktheid …) op de website coming2Belgium.be. Met de interactieve tool kunt u heel makkelijk nagaan wat uw rechten in het Belgische socialezekerheidsstelsel zijn.

Onderdanen van een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland vinden een hoop informatie over hun sociale rechten en plichten ((opent in nieuw venster)) op de website van het Europese banenportaal Eures.

Meldingsplicht voor buitenlanders die tijdelijk in Vlaanderen komen werken

Buitenlandse zelfstandigen die tijdelijk of gedeeltelijk in Vlaanderen komen werken en buitenlandse ondernemingen of organisaties die een werknemer tijdelijk of gedeeltelijk naar Vlaanderen sturen om er te werken, moeten dat officieel melden ((opent in nieuw venster)). Die verplichte melding, de Limosa-aangifte, verloopt via het unieke loket Limosa. Daarbij moet de onderneming of zelfstandige die melding doet enkele gegevens invullen: wie komt naar België, wanneer, hoelang … Hij krijgt daarna een meldingsbewijs L-1.

Voor de Limosa-meldingsplicht bestaan verschillende vrijstellingen, bijvoorbeeld voor sportlui, artiesten, wetenschappers, diplomaten, internationale chauffeurs ...

Meer informatie over de meldingsplicht, de vrijstellingen en de aangifteprocedure ((opent in nieuw venster)) vindt u op de website van Limosa. U kunt ook terecht bij het contactcenter

Wordt uw buitenlandse diploma erkend in Vlaanderen?

Als u een diploma hebt behaald in het buitenland en u wilt in Vlaanderen of bij een Vlaamse werkgever in Brussel komen werken, dan zult u mogelijk een gelijkwaardigheidserkenning van uw diploma nodig hebben. Dat is een officiële bevestiging van de gelijkwaardigheid van uw diploma, waardoor u dezelfde rechten hebt als iemand met een gelijkwaardig Vlaams diploma.