Als de gecombineerde vergunning voor bepaalde duur van zijn werknemer vervalt, kan de werkgever een vernieuwing aanvragen via het WSE-loket (voorlopig nog niet voor gedetacheerden).

Rechten

Om in te loggen in het WSE-loket, heeft de werkgever (of een van zijn personeelsleden) de juiste rechten nodig. Als de werkgever of de persoon die namens hem optreedt nog geen rechten heeft om in te loggen in het WSE-loket, dan moet hij vooraf een eenmalige procedure, of een gedeelte ervan, doorlopen. Pas daarna kan hij een hernieuwing aanvragen via het WSE-loket.

De werkgever (of een personeelslid dat namens de werkgever optreedt) kan ook aan een andere organisatie een mandaat geven om namens de onderneming aan te melden in het WSE-loket (of een ander e-loket van de Vlaamse overheid). In dat geval moet die andere organisatie ook een specifieke procedure doorlopen om te bevestigen dat ze het mandaat heeft om namens de onderneming aan te melden.

Vragen

  • Hebt u problemen met de registratieprocedure om het WSE-loket te raadplegen? Bel het gratis telefoonnummer 1700.
  • Hebt u inhoudelijke vragen over uw aanvraag? Bekijk onze website.
  • Hebt u vragen over de stand van uw dossier? In het WSE-loket kunt u zelf nagaan wat de stand van zaken van uw dossier is.
  • Vindt u geen antwoord op uw vragen op onze website, noch in het WSE-loket? Bel 02/553 43 00.

Wijziging dossier

Breng ons onmiddellijk en op eigen initiatief op de hoogte van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst of van elke andere belangrijke wijziging aan uw dossier die verband houdt met de toekenningsvoorwaarden van de toelating tot arbeid van uw werknemer (bijvoorbeeld een wijziging van het loon).