Sinds 1 september 2019 gelden niet langer de regels van het betaald educatief verlof, want dat stelsel dooft uit. Wie het werk wil combineren met het volgen van een opleiding, kan daarvoor nu onder bepaalde voorwaarden Vlaams opleidingsverlof aanvragen.