Wie doet wat? VOV in 10 stappen

Bij een aanvraag VOV is er een wisselwerking tussen vier partijen:

 • de werknemer
 • de opleidingsverstrekker
 • de werkgever
 • de Vlaamse overheid.

Wie doet wat?

 • Stap 1

  Werknemer

  Controleert of hij voldoet aan de voorwaarden.

 • Stap 2

  Werknemer

  Meldt aan de opleidingsverstrekker dat hij gebruik wil maken van Vlaams opleidingsverlof. Enkel dan kan de opleidingsverstrekker voor hem de nodige administratie uitvoeren.

 • Stap 3

  Opleidingverstrekker

  Bezorgt het ‘Attest van inschrijving’ aan de werknemer (cursist).

 • Stap 4

  Werknemer

  Vraagt VOV aan bij zijn werkgever door hem zo snel mogelijk het inschrijvingsattest van de school te bezorgen.

 • Stap 5

  Werknemer en werkgever

 • Stap 6

  Werkgever

  Dient een terugbetalingsaanvraag VOV in bij de Vlaamse overheid via het WSE-loket ((opent in nieuw venster)).

 • Stap 7

  Werknemer

  Komt zijn plichten (zoals het nauwgezet volgen van de opleiding) na zodat hij gebruik kan maken van Vlaams opleidingsverlof.

  Bent u gewettigd afwezig (PDF bestand opent in nieuw venster)? Bewaar dan zelf zorgvuldig (een kopie van) het afwezigheidsattest gedurende 3 jaar. Mogelijk vraagt het departement WSE dit bij u op.

 • Stap 8

  Werkgever

  Registreert per kwartaal het aantal opgenomen uren VOV in de multifunctionele aangifte (DmfA, code 5).

 • Stap 9

  Opleidingsverstrekker

  De opleidingsverstrekker doet de nodige administratie:

  • Hij laadt de digitale attesten van de cursist op in het WSE-loket of het daarvoor voorziene alternatief (bv. DHO2 voor hoger onderwijs).
   Ook vroegtijdige stopzetting moet via deze weg worden doorgegeven.
  • Hij houdt een aanwezigheidslijst bij voor opleidingen met verplichte aanwezigheid.
  • Hij levert een certificaat af aan de cursisten.

 • Stap 10

  Vlaamse overheid

  Het departement Werk en Sociale Economie behandelt uw dossier:
  Elk kwartaal wordt het recht op VOV vergeleken met de input van de werkgever en de input van de opleidingsverstrekker.

  Per goedgekeurd uur Vlaams opleidingsverlof ontvangt de werkgever een forfaitair bedrag van 21,30 euro.