Voorwaarden

Om recht te kunnen geven op VOV, moet uw opleiding voldoen aan deze 4 voorwaarden:

Voldoet uw opleiding aan al deze voorwaarden? Dan kunt u ze laten registreren in de opleidingsdatabank. U moet die aanvraag minstens drie maanden voor de start van de opleiding indienen.

Overgangsmaatregel betaald educatief verlof

Op basis van de overgangsmaatregel kan de cursist in bepaalde gevallen nog genieten van betaald educatief verlof (BEV):

Als de cursist in schooljaar 2018-2019 voor een bepaalde opleiding rechtmatig gebruik maakte van BEV, kan hij diezelfde opleiding vanaf 1 september 2019 verderzetten met gebruik van BEV (volgens de administratieve regels van BEV, dus o.a. met papieren attesten van inschrijving en nauwgezetheid) ten laatste t.e.m. december 2021