Minimaal aantal contacturen, lestijden of studiepunten

De opleiding (of het opleidingsonderdeel) moet bestaan uit minstens:

  • 32 contacturen
  • of 32 lestijden
  • of 3 studiepunten

Opleidingen zonder enige vorm van contactonderwijs of systematische begeleiding, opvolging en evaluatie zijn niet toegelaten.

Uitzondering
Mentoropleidingen, examens voor de examencommissie en examens voor EVC (erkennen van competenties) moeten niet voldoen aan deze voorwaarde.

De opleiding wordt gegeven door een geregistreerde dienstverlener

U bent als opleidingsverstrekker een geregistreerde dienstverlener wanneer u: 

De opleidingsverstrekker hoeft niet in het Vlaams Gewest gevestigd te zijn.

De opleiding is geregistreerd in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives

U kunt een aanvraag voor registratie indienen in het WSE-loket, en dit ten laatste 3 maanden voor de start van de opleiding.

Opleidingen uit het basisaanbod van hoger onderwijs (bachelors en masters, graduaatsopleidingen, schakel- en voorbereidingsprogramma’s), Centra voor volwassenenonderwijs, Syntra Vlaanderen en de representatieve werknemersorganisaties worden door de respectievelijke organisaties zelf gescreend aan de hand van het beoordelingssysteem.

Uitzondering voor loopbaangerichte opleidingen
Loopbaangerichte opleidingen (een opleiding die wordt aangeraden in een persoonlijk ontwikkelingsplan tijdens het volgen van loopbaanbegeleiding) moeten niet worden geregistreerd in de databank.

Criteria van arbeidsmarktgerichtheid

De opleiding moet voldoen aan de criteria van arbeidsmarktgerichtheid. De opleiding moet dus leiden naar één van deze punten:

  • basiscompetenties
  • beroepsspecifieke competenties
  • algemene arbeidsmarktcompetenties
  • een diploma van een hoger niveau dan het hoogst behaalde diploma

Meer informatie over de criteria van arbeidsmarktgerichtheid (PDF bestand opent in nieuw venster) vindt u in het beoordelingssysteem dat wordt gebruikt om opleidingen inhoudelijk te screenen nadat deze zijn aangemeld in het WSE-loket.

De opleidingen worden beoordeeld door de Vlaamse opleidingscommissie of het bevoegde paritair comité.

Uitzondering voor loopbaangerichte opleidingen
Loopbaangerichte opleidingen (een opleiding die wordt aangeraden in een persoonlijk ontwikkelingsplan tijdens het volgen van loopbaanbegeleiding) moeten niet worden geregistreerd in de databank.