Terugbetalingsaanvraag digitaal indienen

Als werkgever kunt u vanaf september via het WSE-loket uw terugbetalingsaanvraag digitaal indienen.

Dat doet u binnen 3 maanden na de start van de opleiding. U kunt dat

  • werknemer per werknemer doen
  • of via een csv-bestand, waardoor u voor meerdere werknemers in bulk de gegevens kunt aanleveren.

Als u in opdracht van een werkgever of als werkgever zelf een terugbetalingsaanvraag voor Vlaams opleidingsverlof wilt doen voor meerdere werknemers en/of opleidingen in één aanvraag, dan kunt u, als u dat wilt, gebruikmaken van een template. Als template gebruiken we een CSV-bestand, een eenvoudig, tekstgebaseerd bestand dat u vanuit toepassingen zoals Excel snel kunt exporteren.

Hieronder vindt u een excel-bestand dat u kunt gebruiken als startpunt (blanco template). Geef in dit bestand voor elke opleiding of module die een student heeft gevolgd met opleidingsverlof, een nieuwe lijn in en vul voor elke lijn de verplichte velden in. Hieronder vindt u ook een overzicht van welke velden verplicht zijn en aan welke voorwaarde elk veld moet voldoen (document met info teksten).