Soorten erkende opleidingen

Er zijn 2 soorten opleidingen die recht geven op het betaald educatief verlof:

 • beroepsopleidingen: een brede waaier aan technische en professionele opleidingen.
 • algemene opleidingen: opleidingen die georganiseerd of erkend worden door:
  • vakbondsorganisaties
  • jeugd- of volwassenenorganisaties opgericht of erkend door een vakbondsorganisatie
  • de Vlaamse erkenningscommissie.

Opleidingen die voorbereiden op een knelpuntberoep geven recht op meer betaald educatief verlof. In de onderstaande lijsten worden ze telkens in het groen aangeduid.

Een erkende opleiding:

 • telt minstens 32 lesuren per jaar (1 jaar vanaf de begindatum van de opleiding).
  • Uitzonderingen:
  • examencommissie
  • examencontract
  • de praktische proef voor het ervaringsbewijs
  • mentoropleidingen.
 • hoeft niet noodzakelijk verband te houden met het beroep dat u uitoefent
 • vindt plaats in België.

Afstandsonderwijs geeft geen recht op betaald educatief verlof, tenzij er toch minimaal 32 contacturen per jaar worden gegeven (dat betekent 1 jaar vanaf de begindatum van de opleiding).

Erkende opleidingen: Beroepsopleidingen

De onderstaande opsomming toont de beroepsopleidingen die recht geven op betaald educatief verlof. Elk type beroepsopleiding linkt naar een lijst met daarin alle concrete opleidingen.

Erkende opleidingen: Algemene opleidingen

Deze algemene opleidingen geven recht op het betaald educatief verlof:

Erkende opleidingen in Brussel en Wallonië

De opleidingen die hierboven zijn opgesomd, vinden vooral plaats in het Vlaamse Gewest.

Wilt u een erkende opleiding volgen die wordt georganiseerd in een ander gewest? Neem dan contact op met de bevoegde diensten:

 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Brussel Economie en Werkgelegenheid – Cel betaald educatief verlof
  • E-mail: bev@gob.irisnet.be
  • Adres:
   Kruidtuinlaan 20
   1035 Brussel
 • Waals Gewest
  Service Public de Wallonie (SPW) – DGO6
  • E-mail: conge.education.paye@spw.wallonie.be
  • Adres:
   Place de Wallonie 1 (bâtiment II)
   5100 Jambes