Soorten erkende opleidingen

Er zijn 2 soorten opleidingen die in 2018-2019 recht gaven op het betaald educatief verlof:

 • beroepsopleidingen: een brede waaier aan technische en professionele opleidingen.
 • algemene opleidingen: opleidingen die georganiseerd of erkend worden door:
  • vakbondsorganisaties
  • jeugd- of volwassenenorganisaties opgericht of erkend door een vakbondsorganisatie
  • de Vlaamse erkenningscommissie.

Opleidingen die voorbereiden op een knelpuntberoep gaven recht op meer betaald educatief verlof. Dit verhoogde recht wordt behouden gedurende de gehele opleiding. In de onderstaande lijsten worden deze opleidingen telkens in het groen aangeduid.

Een erkende opleiding:

 • telt minstens 32 lesuren per jaar (1 jaar vanaf de begindatum van de opleiding).
  • Uitzonderingen:
  • examencommissie
  • examencontract
  • de praktische proef voor het ervaringsbewijs
  • mentoropleidingen.
 • hoeft niet noodzakelijk verband te houden met het beroep dat u uitoefent
 • vindt plaats in België.

Afstandsonderwijs geeft geen recht op betaald educatief verlof, tenzij er toch minimaal 32 contacturen per jaar worden gegeven (dat betekent 1 jaar vanaf de begindatum van de opleiding). Er is dan enkel recht op betaald educatief verlof voor deze contacturen.

Erkende opleidingen 2018-2019: Beroepsopleidingen

De onderstaande opsomming toont de beroepsopleidingen die recht geven op betaald educatief verlof. Elk type beroepsopleiding linkt naar een lijst met daarin alle concrete opleidingen.