Uw loon

U hebt recht op de betaling van uw normale loon, weliswaar met een maximum van 2.987 euro bruto per maand voor het schooljaar 2020 – 2021.

Verdient u meer dan 2.987 euro bruto per maand? Dan mag uw werkgever uw loon voor de uren educatief verlof beperken tot dat maximumbedrag.

U kunt uw loon bovendien combineren met opleidingscheques.

Als u afwezig bent op het werk en ten onrechte betaald educatief verlof opneemt, kan de werkgever een terugbetaling van het loon eisen.

Bijvoorbeeld als u het verlof opneemt:

  • na de datum van het laatste examen
  • voor een opleiding die niet erkend is
  • in een periode waarin u geschorst bent.