Basisvoorwaarden van het educatief verlof

Werken in het Vlaamse Gewest

U moet werken in een vestiging in het Vlaamse Gewest. Dat kan bijvoorbeeld ook in een vestiging in het Vlaamse Gewest zijn van een bedrijf waarvan de hoofdzetel in een ander gewest ligt.

Werkt u in Brussel of Wallonië? Neem dan contact op met de dienst die bevoegd is voor het betaald educatief verlof in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ((opent in nieuw venster)) of in het Waalse Gewest ((opent in nieuw venster)).

Een erkende opleiding volgen en de lessen daadwerkelijk bijwonen

Vanaf het schooljaar 2019-2020 kan men enkel nog opleidingen die men ten laatste in het schooljaar 2018-2019 gestart is mét betaald educatief verlof verder afmaken (bij taalopleidingen: dezelfde taal bij dezelfde opleidingsverstrekker) met betaald educatief verlof.

Men is hier echter niet toe verplicht en kan ook overstappen naar het Vlaams Opleidingsverlof, de opvolger van het betaald educatief verlof. Voor alle opleidingen die nieuw gestart zijn vanaf het schooljaar 2019-2020 is enkel nog het Vlaams opleidingsverlof van toepassing.

Alleen de uren die u daadwerkelijk in de lessen doorbrengt, geven recht op betaald educatief verlof. Let op: voor het schooljaar 2021-2022 zijn dit enkel de lesuren die u gevolgd heeft tussen 01/09/2021 en 31/12/2021.

Lees hier meer over het betaald educatief verlof in het schooljaar 2021-2022.

U moet uw aanwezigheid bewijzen aan uw werkgever via een ‘getuigschrift van nauwgezetheid’.

Vraag dat getuigschrift na elk trimester op bij uw opleidingsinstelling.

Bezorg het zo snel mogelijk aan uw werkgever.

Zolang u het getuigschrift voor een voorbije periode niet aan uw werkgever hebt bezorgd, kan hij weigeren dat u de rest van het betaald educatief verlof opneemt.

Volgt u een opleiding in modules? U ontvangt uw ‘getuigschrift van nauwgezetheid’ per module en per trimester.

Werken in de privésector

U moet werken in de privésector en een arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur hebben, of werken onder het gezag van een persoon.

Ook sommige werknemers buiten de privésector hebben recht op betaald educatief verlof:

Contractuele ambtenaren bij een autonoom overheidsbedrijf zoals Proximus, bpost of Belgocontrol.

Administratief, technisch en werkliedenpersoneel uit het vrije onderwijsnet, op voorwaarde dat ze worden betaald door de school zelf.

Alle andere werknemers in de openbare sector komen niet in aanmerking. Zij kunnen bij hun personeelsdienst informatie vragen over gelijkaardige maatregelen zoals:

vormingsverlof ((opent in nieuw venster)) (Vlaamse ambtenaren)

verlof voor opleidingsactiviteiten en deelname aan testen bij Selor (federale ambtenaren).

Voltijds of deeltijds werken

Telt ook als voltijds werk: weekendwerk.

Telt ook als deeltijds werk: werknemers die tijdskrediet ((opent in nieuw venster)), een thematisch verlof ((opent in nieuw venster)) of Vlaams zorgkrediet opnemen.

Niet alle deeltijdse werknemers komen in aanmerking voor het betaald educatief verlof. Deze tabel geeft een overzicht:

Werknemer in de privésector

Recht op betaald educatief verlof

BeroepsopleidingAlgemene opleiding
werkt voltijds
(vast of variabel uurrooster)
jaja
werkt deeltijds (vast uurrooster)minstens 4/5ja (proportioneel)*ja (proportioneel)*

tussen 1/2 en 4/5

ja (proportioneel)*

Opgelet: alleen voor beroepsopleidingen waarbij minstens 1 lesuur samenvalt met de werkuren.
nee
werkt deeltijds (variabel uurrooster)

ja (proportioneel)*

ja (proportioneel)*

* Het recht op betaald educatief verlof wordt berekend in verhouding tot de normale wekelijkse arbeidstijd van de werknemer.

Voorwaarden bij het voortijdig stoppen met de opleiding

Stopt u voortijdig met de opleiding? Waarschuw uw werkgever dan binnen 5 dagen na de stopzetting.

Uw uren betaald educatief verlof worden bepaald op basis van de lesuren die u volgde voor u stopte met de opleiding. Daarna verliest u het recht op betaald educatief verlof.