Uw tewerkstellingspercentage bepaalt hoeveel uren Vlaams opleidingsverlof (VOV) u per schooljaar maximaal kunt opnemen. Het concrete aantal uren dat u kunt opnemen hangt af van de type opleiding die u volgt, of de examens die u aflegt.

Persoonlijk maximum aantal uren VOV per schooljaar

Om te berekenen hoeveel uren u per schooljaar maximaal mag opnemen, kijkt u eerst naar uw tewerkstellingspercentage van september. Vermenigvuldig dat tewerkstellingspercentage (TWP) met 125 uren: dit is uw persoonlijke maximum.

 • Werkt u in september minder dan 50%? Kijk dan naar de maand waarin uw opleiding start.
  • Werkt u in die maand minstens 50%? Dan vermenigvuldigt u dit percentage met 125 en wordt dat uw persoonlijke maximum. 
  • Start de opleiding in september? Dan hebt u geen recht op VOV.
 • Werkt u exact 50% met een vast uurrooster, dan hebt u alleen recht om VOV op te nemen tijdens werkuren die samenvallen met lesuren/examens.

  Concreet aantal uren VOV per opleiding

  Het concrete aantal uren VOV dat u kunt opnemen hangt af van het type opleiding/examen dat u volgt (steeds beperkt tot uw persoonlijk maximum): 

  • Opleidingen gebaseerd op lesuren: aantal uren VOV is gelijk aan het aantal lesuren dat u aanwezig bent.
   (opleidingen van Syntra, VDAB, vakbonden, privéopleidingsverstrekkers en opleidingen van hogescholen die met uren geregistreerd zijn in de opleidingsdatabank: deze opleidingen vereisen een regelmatige aanwezigheid)
  • Opleidingen gebaseerd op studiepunten bij hoger onderwijs: 4 uren VOV per studiepunt.
   Uitzondering: voor HBO5-opleidingen en graduaten kunt u 6 uren VOV per studiepunt opnemen tot en met schooljaar 2021-2022.
  • Opleidingen gebaseerd op lestijden bij centra voor volwassenenonderwijs (CVO): aantal uren VOV is gelijk het voorziene aantal lestijden van de opleiding.
  • Het afleggen van examens bij de examencommissie: 8 uren VOV per examen
  • het afleggen van examens voor erkenning van verworven competenties (ervaringsbewijzen EVC): 16 uren VOV

  Simulator

  Met de simulator kunt u berekenen hoeveel uren Vlaams opleidingsverlof u kunt opnemen voor een bepaalde opleiding.