Betaling van mijn loon

U hebt recht op de betaling van uw normale loon op het normale tijdstip, eventueel beperkt tot een maximum van 2.928 euro bruto per maand.

Verdient u meer dan 2.928 euro bruto per maand? Dan mag uw werkgever uw loon voor de uren Vlaams opleidingsverlof beperken tot dat maximumbedrag.

U neemt ten onrechte VOV op

Als u ten onrechte Vlaams opleidingsverlof opnam, kan de werkgever van u een terugbetaling van uw loon eisen.

Terugbetaling voor werkgever

Als uw dossier volledig is, vraagt uw werkgever ten laatste 3 maanden na de start van uw opleiding de terugbetaling van uw Vlaams opleidingsverlof aan via het WSE-loket. Per goedgekeurd uur Vlaams opleidingsverlof ontvangt hij dan een forfaitair bedrag van 21,30 euro. (=bedrag schooljaar 2018-2019, dit bedrag blijft gelden zolang er geen nieuw bedrag wordt goedgekeurd).