Aanvraag in 5 stappen

 • Stap 1

  Kijk hiervoor in de 'opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives'.

  Startte u vóór 1 september 2019 een opleiding en maakte u hiervoor gebruik  van betaald educatief verlof (BEV)? Dan kan u die opleiding na 1 september 2019 verderzetten met gebruik van BEV (ten laatste t.e.m. december 2021). In dat geval vraagt u op school een inschrijvingsattest voor BEV en verloopt alle administratie volgens de regelgeving van BEV.

 • Stap 2

  Zo kan hij de nodige stappen ondernemen om uw dossier VOV te vervolledigen.

 • Stap 3

  Hiermee doet u een officiële aanvraag voor Vlaams opleidingsverlof.

  Om VOV aan te vragen bij uw werkgever, bezorgt u hem tijdig het inschrijvingsattest dat u van de school ontvangt (indien het registratienummer van de opleidingsdatabank hier niet op staat: graag zelf noteren). U doet dit ten laatste op 31 oktober van het lopende schooljaar of ten laatste 15 dagen na inschrijving of na verandering van werkgever. Houdt u zich niet aan deze termijn, dan kan uw werkgever het verlof weigeren.

 • Stap 4

  Het VOV mag ingepland worden vanaf de dag vóór de start van de opleiding tot en met twee dagen na de einddatum van de opleiding of na het laatste examen.

  Bij de planning houdt u rekening met de algemene werkplanning.

  Met de simulator kunt u de volgende zaken nagaan:

  • Hoeveel uren Vlaams opleidingsverlof kan ik maximaal opnemen in het huidige of volgende schooljaar?
  • Hoeveel uren kan ik maximaal opnemen voor een bepaalde opleiding?

 • Stap 5

  Als er een examen is voorzien in uw opleiding, bent u verplicht hieraan deel te nemen.
  (Zie ook art. 27 van het BVR (PDF bestand opent in nieuw venster) voor meer details over nauwgezetheid.)

  Wat houdt ‘nauwgezetheid’ in?

  U bent als werknemer verplicht om de opleiding nauwgezet te volgen. Dat betekent:

  • dat u niet meer dan 10% van de lessen ongewettigd afwezig bent als de opleiding aanwezigheden vereist
  • dat u moet deelnemen aan de eindbeoordeling als de opleiding een eindbeoordeling omvat

  Het niet nauwgezet volgen van de opleiding heeft impact op het eerstvolgende recht op VOV. Als u de opleiding niet nauwgezet volgt en u neemt toch meer VOV op dan waar u recht op hebt, dan volgt er een sanctie: er wordt 25% afgetrokken van het eerstvolgende recht op VOV.

  Bent u gewettigd afwezig (PDF bestand opent in nieuw venster)? Bewaar dan zelf zorgvuldig (een kopie van) het afwezigheidsattest. Mogelijk vraagt het departement WSE dit bij u op.

Ontslagbescherming

Zodra u een officiële aanvraag voor VOV hebt gedaan bij uw werkgever, bent u beschermd tegen ontslag. Die bescherming duurt tot het einde van de opleiding. Uw werkgever mag u alleen ontslaan om een reden die niets met uw opname van Vlaams opleidingsverlof te maken heeft. Hij moet die reden bovendien kunnen bewijzen.

Heeft uw ontslag wel te maken met het Vlaams opleidingsverlof? Of kan uw werkgever geen geldige reden geven voor het ontslag? Dan hebt u recht op:

 • een vergoeding gelijk aan 3 maanden loon
 • een verbrekingsvergoeding.

Planning van Vlaams opleidingsverlof

Het Vlaams opleidingsverlof is een recht van de werknemer. De planning van het verlof gebeurt in onderling overleg tussen werkgever en werknemer.
Deze tabel geeft een overzicht van de regels rond planning op de werkvloer (federale bevoegdheid):

Grootte ondernemingWanneer mag de werkgever zich verzetten?Aantal werknemers dat Vlaams opleidingsverlof moet krijgen
Minder dan 20 werknemersMeer dan 10% van het totale aantal werknemers is gelijktijdig afwezig* door Vlaams opleidingsverlofMinstens 1 werknemer
20 tot 50 werknemersMeer dan 10% van het totale aantal werknemers binnen dezelfde functie is gelijktijdig afwezig door Vlaams opleidingsverlofMinstens 1 werknemer per functie
Meer dan 50 werknemersMeer dan 10% van het totale aantal werknemers binnen dezelfde functie is gelijktijdig afwezig door Vlaams opleidingsverlofMinstens 1 werknemer per functie + ondernemingsraad moet vooraf bepalen wat onder ‘dezelfde functie’ wordt verstaan
* Gelijktijdige afwezigheid: de periodes van afwezigheid wisselen elkaar niet af.