Kenmerken betaalde sportbeoefenaar

Een betaalde sportbeoefenaar:

Ook de onderstaande functies worden als betaalde sportbeoefenaars beschouwd, op voorwaarde dat hun loon een bepaalde grens overschrijdt: 81.600 euro, berekend en aangepast volgens artikel 78 van het Besluit van de Vlaamse Regering.

 • scheidsrechters in de sporttakken:
  • voetbal
  • basketbal.
 • trainers in de sporttakken:
  • voetbal
  • basketbal
  • volleybal
  • wielrennen.

Heeft een trainer geen arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars? Dan moet zijn jaarloon minstens 41.904 euro bedragen in 2020 (verhoogd naar 42.418,50 euro in 2021), berekend en aangepast volgens volgens artikel 78 van het Besluit van de Vlaamse Regering.

Voorwaarden

Voldoet de betaalde sportbeoefenaar aan de volgende voorwaarden? Dan kan de werkgever een toelating tot arbeid van bepaalde duur (arbeidskaart) voor hem aanvragen.

Aanvraag door de werkgever

Als werkgever vraagt u:

 • de arbeidskaart aan voor uw toekomstige werknemer
 • de arbeidsvergunning aan voor uzelf.

Vraagt u de arbeidskaart en de arbeidsvergunning voor het eerst aan of vernieuwt u ze? De documenten die u nodig hebt, verschillen.

Lees meer over de aanvraag en de aanvraagformulieren.

 • Stap 1
 • Stap 2

  De documenten hoeven geen originelen te zijn, een kopie volstaat.

  • Identiteitsbewijs werknemer
   • Werknemer is niet in België op moment van aanvraag
    • Buitenlandse identiteitskaart of persoonsgegevens op internationaal paspoort.
   • Werknemer is in België op moment van aanvraag
    • Buitenlandse identiteitskaart of persoonsgegevens op internationaal paspoort
    • en Belgische verblijfsvergunning waaruit een wettig verblijf in België blijkt.
  • Uw (als werkgever) identiteitsbewijs of dat van uw volmachthouder.
  • Arbeidsovereenkomst voor sportbeoefenaars ((opent in nieuw venster)) (conform wet van 24 februari 1978). Voor trainers die niet verbonden zijn door zo'n arbeidsovereenkomst: gewone arbeidsovereenkomst.
  • Als sportbeoefenaar testen onderging voordat hij aan tewerkstelling begon, toon aan met kopie van ‘overeenkomst voor het testen van een speler',
 • Stap 3
  • Scan de integrale aanvraag in, met alle daarbij horende documenten in de vereiste volgorde.
  • Groepeer alles in één enkel bestand in pdf-formaat.
  • Geef de pdf een naam die als volgt is opgebouwd:
   [familienamen in hoofdletters] underscore [voornamen in hoofdletters] underscore
   [land van nationaliteit] en, indien gekend, underscore [INSZ-nummer, integraal in cijfers – BIS- of rijksregisternummer].
   Fictief voorbeeld: MOHAMMED_AHMED YOUSSEF_Marokko_95470115388.pdf
 • Stap 4

  Mailadres

  Dien uw dossier in via e-mail: aanvraag.arbeidskaart@vlaanderen.be.
  Gebruik dat e-mailadres alleen voor de eigenlijke aanvraag. Alle overige communicatie verloopt via het door de dossierbehandelaar opgegeven e-mailadres of via arbeidskaart@vlaanderen.be.

  Inhoud mail

  Per werknemer waarvoor u een toelating tot arbeid aanvraagt, stuurt u 1 mail met 1 bijlage (in pdf). In die ene bijlage voegt u het aanvraagformulier en alle bijlagen in de juiste volgorde samen in 1 pdf.

  Aanvraag per post

  U kunt uw aanvraag uitzonderlijk nog tot 30 juni via de post opsturen naar de dienst Economische Migratie, als u daar een goede reden voor kunt geven. Hou in dat geval rekening met een langere behandeltermijn hebben.

  Afdeling Tewerkstelling en Competenties
  Dienst Economische Migratie
  Koning Albert II-laan 35 bus 20
  1030 Brussel

  Mandataris

  Bent u in het buitenland gevestigd? Dan machtigt u een mandataris die regelmatig in België verblijft om aanvraag in te dienen. Voeg in dat geval ook kopie van identiteitsbewijs van mandataris toe.

Vragen over het inscannen en mailen van uw aanvraag en de vormvereisten van uw aanvraagmail? U vindt meer uitleg op de pagina 'Categorieën en procedure' en in de uitgebreide handleiding (PDF bestand opent in nieuw venster).

Vernieuwing arbeidskaart en arbeidsvergunning

Wilt u de arbeidskaart en arbeidsvergunning vernieuwen? Dien uw aanvraagdossier dan minstens 2 maanden voor de vervaldatum in bij de dienst Economische Migratie. Neem de onderstaande documenten op in uw dossier. De documenten hoeven geen originelen te zijn. Een kopie volstaat.

Loon en toeslagen

 • Het loon is een vergoeding voor arbeidsprestaties ((opent in nieuw venster)). Bedragen zijn met zekerheid bekend vanaf het begin van de tewerkstelling in België.
 • De toeslagen die aan de detachering verbonden zijn, beschouwt de overheid als een deel van de loonvoorwaarden. Dat is niet het geval als de werknemer ze uitgekeerd krijgt om onkosten tijdens de detachering te vergoeden. reiskosten, verblijfskosten en voedingskosten.

Zijn er dus premies waarvan de werknemer op voorhand niet weet in hoeverre ze betaald zullen worden? Dan worden die niet als loon beschouwd.

Simulator

Door enkele vragen te beantwoorden, kunt u nagaan via welke categorie van werknemer u mogelijk in aanmerking komt voor een toelating tot arbeid.