Een buitenlander die niet de nationaliteit van een EER-lidstaat of Zwitserland heeft en die gedurende maximaal 90 dagen als journalist in Vlaanderen komt werken, heeft automatisch recht op een arbeidskaart (zie artikel 16, §1, 3° van het Besluit van de Vlaamse Regering (PDF bestand opent in nieuw venster)).

Simulator

Door enkele vragen te beantwoorden, kunt u nagaan via welke categorie van werknemer u mogelijk in aanmerking komt voor een toelating tot arbeid.