Een buitenlander die niet de nationaliteit van een EER-lidstaat of Zwitserland heeft, kan hier met een arbeidskaart voor een periode van maximaal 90 dagen in een knelpuntberoep komen werken. De Europese Economische Ruimte bestaat uit alle EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Daarvoor moet de buitenlander voldoen aan de onderstaande voorwaarden.

 • Hij heeft een Belgische werkgever.
 • Zijn functie komt voor op deze lijst met knelpuntberoepen.
 • Hij bevindt zich nog niet op het Belgische grondgebied (tenzij hij langdurig ingezetene EU is)

De precieze voorwaarden (PDF bestand opent in nieuw venster) leest u in het Besluit van de Vlaamse Regering.

Lijst knelpuntberoepen

Komt het beroep van de toekomstige werknemer voor op deze lijst met knelpuntberoepen? Dan hoeft de werkgever zelf niet meer te bewijzen dat er een structureel tekort aan geschikte werknemers op de arbeidsmarkt is.

De minister past de lijst met knelpuntberoepen (PDF bestand opent in nieuw venster) om de twee jaar aan. Hij baseert zich daarvoor op die (middengeschoolde) functies waarvoor er op dat moment een tekort aan werkkrachten is vastgesteld. Die middengeschoolde functies zijn functies waarvoor kwalificaties van niveau 3 en 4 vereist zijn op basis van ervaring of opleiding.

Bekijk het samenvattend overzicht en de lijst met knelpuntberoepen, met de belangrijkste vaardigheden en taken per functie.

Wil de werknemer in een knelpuntberoep werken via detachering? Of wil hij aan de slag gaan bij een buitenlandse onderneming, misschien zelfs een onderneming met een Belgisch ondernemersnummer? Dan komt hij niet in aanmerking voor een gecombineerde vergunning.

Aanvraag door de werkgever

Als werkgever vraagt u:

 • de arbeidskaart aan voor uw toekomstige werknemer
 • de arbeidsvergunning aan voor uzelf.

Vraagt u de arbeidskaart en de arbeidsvergunning voor het eerst aan of vernieuwt u ze? De documenten die u nodig hebt, verschillen.

Lees meer over de aanvraag en de aanvraagformulieren.

 • Stap 1
 • Stap 2

  De documenten hoeven geen originelen te zijn, een kopie volstaat.

  • Identiteitsbewijs werknemer
   • Werknemer is niet in België op moment van aanvraag
    • Buitenlandse identiteitskaart of persoonsgegevens op internationaal paspoort.
   • Werknemer is in België op moment van aanvraag
    • Buitenlandse identiteitskaart of persoonsgegevens op internationaal paspoort
    • en Belgische verblijfsvergunning waaruit een wettig verblijf in België blijkt.
  • Uw (als werkgever) identiteitsbewijs of dat van uw volmachthouder.
  • Arbeidsovereenkomst.
   Om discussies te vermijden in verband met de juiste kwalificatie van de job als knelpuntberoep, vragen we om een uitgebreide functieomschrijving (zoals concreet van toepassing binnen het bedrijf) en curriculum vitae van de werknemer toe te voegen. Zo vermijdt u dat wij deze informatie later nog moeten opvragen wanneer de kwalificatie onduidelijk is.
 • Stap 3
  • Scan de integrale aanvraag in, met alle daarbij horende documenten in de vereiste volgorde.
  • Groepeer alles in één enkel bestand in pdf-formaat.
  • Geef de pdf een naam die als volgt is opgebouwd:
   [familienamen in hoofdletters] underscore [voornamen in hoofdletters] underscore
   [land van nationaliteit] en, indien gekend, underscore [INSZ-nummer, integraal in cijfers – BIS- of rijksregisternummer].
   Fictief voorbeeld: MOHAMMED_AHMED YOUSSEF_Marokko_95470115388.pdf
 • Stap 4

  Mailadres

  Dien uw dossier in via e-mail: aanvraag.arbeidskaart@vlaanderen.be.
  Gebruik dat e-mailadres alleen voor de eigenlijke aanvraag. Alle overige communicatie verloopt via het door de dossierbehandelaar opgegeven e-mailadres of via arbeidskaart@vlaanderen.be.

  Inhoud mail

  Per werknemer waarvoor u een toelating tot arbeid aanvraagt, stuurt u 1 mail met 1 bijlage (in pdf). In die ene bijlage voegt u het aanvraagformulier en alle bijlagen in de juiste volgorde samen in 1 pdf.

  Aanvraag per post

  U kunt uw aanvraag uitzonderlijk nog tot 30 juni via de post opsturen naar de dienst Economische Migratie, als u daar een goede reden voor kunt geven. Hou in dat geval rekening met een langere behandeltermijn hebben.

  Afdeling Tewerkstelling en Competenties
  Dienst Economische Migratie
  Koning Albert II-laan 35 bus 20
  1030 Brussel

  Mandataris

  Bent u in het buitenland gevestigd? Dan machtigt u een mandataris die regelmatig in België verblijft om aanvraag in te dienen. Voeg in dat geval ook kopie van identiteitsbewijs van mandataris toe.

  Op het moment dat de aanvraag ingediend wordt, mag de toekomstige werknemer niet in België aanwezig zijn. Hij mag dat wel als hij in een andere lidstaat van de Europese Unie het statuut van langdurig ingezeten onderdaan (zie artikel 7,2° van het Besluit van de Vlaamse Regering (PDF bestand opent in nieuw venster)) kreeg. Dat is een statuut voor niet-EU-onderdanen die 5 jaar ononderbroken en legaal in een lidstaat van de EU verbleven.

Vernieuwing arbeidskaart en arbeidsvergunning

Wilt u de arbeidskaart en arbeidsvergunning vernieuwen? Dien uw aanvraagdossier dan minstens 2 maanden voor de vervaldatum in bij de dienst Economische Migratie. Neem de onderstaande documenten op in uw dossier. De documenten hoeven geen originelen te zijn. Een kopie volstaat.

Simulator

Door enkele vragen te beantwoorden, kunt u nagaan via welke categorie van werknemer u mogelijk in aanmerking komt voor een toelating tot arbeid.

Vragen over het inscannen en mailen van uw aanvraag en de vormvereisten van uw aanvraagmail? U vindt meer uitleg op de pagina 'Categorieën en procedure' en in de uitgebreide handleiding (PDF bestand opent in nieuw venster).